Psychosociaal Digitaal: Agressie - Geweld - Pesten

Dit is het eerste nummer van Psychosociaal Digitaal. Een initiatief van de psychosociale sector van de RBCZ, die bestaat uit zeventien beroepsverenigingen. Leden van deze verenigingen zijn therapeuten die allen werken met cliënten die klachten hebben op het psychosociale vlak. Dit kunnen individuele volwassenen zijn of kinderen, pubers, gezinnen, of mensen die partners van elkaar zijn.

Crisislab

Crisislab verricht evaluatie- en beleidsonderzoek op het terrein van crisisbeheersing en veiligheidszorg. Daarnaast verzorgen we ook crisisoefeningen en geven we opleidingen, trainingen en advies aan publieke en private organisaties over veiligheidsvraagstukken. We ondersteunen het onderzoek van de leerstoel Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen

2 werelden 2 werkelijkheden: hoe ga je daar als docent mee om?

Hoewel veel Nederlanders tevreden zijn met hun persoonlijke leven, maken steeds meer mensen zich zorgen over spanningen in de samenleving. In één wijk en op één school kunnen twee werelden bestaan, waarvan de bewoners elkaar zelden ontmoeten en eerder tegenover elkaar komen te staan. De komst van vluchtelingen naar Europa en Nederland en de aanslagen in Parijs leiden tot scherpere maatschappelijke tegenstellingen

De trauma-paradox: Waarom in de GGZ de mensen met de grootste problemen het minst worden geholpen

Een groot deel van de volwassen cliënten in de (geestelijke) gezondheidszorg lijdt onder de gevolgen van psychotrauma als gevolg van kindermishandeling. Maar vaak worden mensen met een complexe stoornis weggestuurd.

Hier verzamelen we de beste analyses van de aanslagen in Brussel

Net als na de aanslagen in Parijs publiceren we door de gebeurtenissen in Brussel voorlopig geen artikelen op De Correspondent. We willen eerst de tijd nemen om de aanslagen van de juiste context te voorzien. Ondertussen verwijzen we je graag naar relevante analyses uit ons archief en van andere media. Dit artikel wordt in de loop van de dag van updates voorzien.

Factsheet IVP alarmnummer 0418-683444: dag en nacht bereikbaar

Politieke ambtsdragers worden regelmatig geconfronteerd met bedreigingen, intimidatie of agressie. Naarmate het vaker gebeurt kan er gewenning ontstaan en het gedrag geaccepteerd worden door te denken “het hoort bij de functie”. En zo kan het gebeuren dat deze nare ervaringen niet besproken worden met collega’s, naasten of hulpverleners. Vanuit contacten met mensen die dit meemaken en uit onderzoek is echter gebleken dat het wel degelijk impact heeft op de bedreigde en zijn familie. Het kan niet alleen het professioneel functioneren beïnvloeden maar ook de persoonlijke levenssfeer.

Factsheet Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV)

De grote stroom vluchtelingen zorgt bij gemeenten voor veel dilemma’s en vraagstukken. De vraag naar huisvesting voor vergunninghouders die zijn gekoppeld aan gemeenten, wordt steeds groter. Er is tevens nog steeds crisis- en noodopvang nodig. Gemeenten hebben niet alleen veel vragen op het gebied van huisvesting (van vergunninghouders), maar ook over andere vraagstukken, zoals maatschappelijke begeleiding, werk en inkomen, scholing, integratie, gezondheidszorg, etc. Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) ondersteunt gemeenten hierbij.

Een bijsluiter bij angst, waan en woede in het Westen

'Psychiatersbijbel' DSM is in het Westen opgesteld. Prima, vindt Aram Hasan. Maar hij vindt ook dat het handboek moet worden uitgebreid met een bijsluiter, een bijlage waarin komt te staan hoe om te gaan met getraumatiseerde vluchtelingen. .

TERRA Toolkit

TERRA is een tweejarig preventie- en voorlichtingsproject dat gebruik maakt van een Europees netwerk, gefinancierd door het Directoraat-Generaal voor Migratie en Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie. De uitvoering is in handen van Impact, het kenniscentrum voor psychosociale zorg na schokkende gebeurtenissen, partner in Arq Psychotrauma Expert Groep, Nederland en de Vereniging voor de Hulp aan de Slachtoffers van 11 maart (AV11M) in Madrid. TERRA hanteert een preventieve benadering van radicalisering dat tot terrorisme kan leiden.

Psychosociale hulpverlening, vluchtelingen en asielzoekers

Afgelopen maanden zijn er extra vluchtelingen en asielzoekers naar Nederland gekomen. Veel? Dat is relatief. Door de UNHCR wordt geschat dat er ongeveer 19,5 miljoen vluchtelingen zijn in de wereld. In 2014 vroegen in Nederland 24.495 personen asiel aan (vergelijk dit met 202.645 aanvragen in Duitsland, 81.180 in Zweden en 31.745 in het Verenigd Koninkrijk).1 Eind oktober ging het in Nederland om 45.000 personen.

Pagina's