Veldpost Sumatra

Brieven en dagboeken van een jonge Nederlandse militair op Sumatra over de periode 1947-1950 toen de politionele acties plaatsvonden, aangevuld met tijdkaders en illustratieve teksten uit die jarenDagboek van een militair die zijn dienstplicht van drie jaar ononderbroken op een van de eilanden moest vervullen en de dagelijkse gebeurtenissen beschrijft op Sumatra. De dagboekaantekeningen vormen de...

'Met zoveel mensen om je heen' : dagboekaantekeningen voor Floris van Lideke van Leeuwen-Beets : ervaringen 1942-1945 Nederlands-Indië

Dagboek van Lideke van Leeuwen-Beets dat verhaalt over een jaar internering in een Japans kamp. Aan dat dagboek zijn andere verhalen toegevoegd die een beeld geven van de oorlogsjaren op Java

Met liefde vertrekken : vrouwen uit Nederlands-Indië naar Japan (1946) en Japans Indische kinderen

Geschiedenis van de Indo-Europese vrouwen die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië een relatie aangingen met Japanse mannen en na de Tweede Wereldoorlog met hun echtgenoten naar Japan gingenMeer dan honderd Indo-Europese vrouwen vertrokken in 1946 van Java met een Japanse echtgenoot (en kinderen) naar Japan. Hoe ging het verder met hen en met de vrouwen die achterbleven en later...

Jouw familiegeschiedenis : ontdek je familiegeschiedenis met je (groot)ouders, maak Indische, Molukse, Chinees-Indische en Hollandse herinneringen aan Nederlands-Indië weer levend!

Handreiking voor gesprekken tussen verschilende generaties met een Indische en Molukse achtergrond over het leven in de kolonie Nederlands-IndiëEen doe-Boek dat praten over Nederlands-Indië makkelijker maakt, samengesteld door de 'herinneringskunstenaar' Simone Berger. Een boek over het leven in Nederlands-Indië en/of Indonesië met oude affiches, fotos uit vroegere tijden en korte begeleidende...

De vergeten Holocaust : mijn leven als Sinto, ondernemer en overlevende

Autobiografie van een Sinto-zigeuner (1937), die als enige van zijn familie de vervolging door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog overleefde en zich ontpopte tot een succesvolle ondernemer op het gebied van de bloemsierkunstAutobiografie van de Holocaust-overlevende Zoni Weisz, man van de Nederlandse en de Sinti-cultuur. Hij vertelt over zijn jeugd als Sinto, over het verlies van zijn...

Goede GGZ! : nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie

In hun nieuwe boek Goede GGZ! beschrijven de auteurs een kanteling van de GGZ die niet alleen uitgaat van een andere organisatie, maar vooral ook van andere taal, concepten en uitgangs- punten in het denken over psychische kwetsbaarheid (en de variatie daarin). Het boek is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel wordt een aantal vragen en concepten onder de loep genomen. Wat is eigenlijk...

Traumasporen : het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen

Monografie over een nieuwe aanpak van mensen met psychotrauma's en PTSSIn dit boek geeft traumadeskundige dr. Bessel van der Kolk nieuwe inzichten in de effecten van traumagerelateerde stress en legt hij uit hoe die stress letterlijk de bedrading van onze hersenen verandert - met name in de gebieden die in dienst staan van het ervaren van plezier, betrokkenheid, controle en vertrouwen. Gebaseerd...

Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren : individuele en gezinsbehandeling

Dreiging van suïcide trekt een grote wissel op de jongeren zelf, hun ouders, familie, vrienden, klasgenoten en leerkrachten. In dit Handboek wordt uiteengezet waarom en vooral hoe deze jongeren en hun gezinnen behandeld moeten worden. Daarbij steunt het boek op twee pijlers: kennis van de suïcidale ontwikkeling bij jongeren en de context van het gezin. In het boek is de Multidisciplinaire...

Radicalisering in de gemeente Arnhem : Resultaten van onderzoek onder mentoren, welzijnswerkers en jongeren

In opdracht van de gemeente Arnhem is onderzoek naar radicalisering onder Arnhemse jongeren uitgevoerd. Hiertoe is recente literatuur op het gebied van radicalisering bestudeerd, is een dossierstudie verricht en een grootschalige enquête gehouden onder mentoren en welzijnswerkers. Verder zijn professionals en jongeren geïnterviewd. Het onderzoek laat zien dat radicalisering een onderwerp is dat anno 2016 minder sterk leeft onder jongeren in vergelijking met het recente verleden, toen binnen de gemeente Arnhem sprake was van een relatief hoog aantal uitreizigers.

Getagd voor het leven : een verkennende studie naar de effecten op professionals van het filmen en online plaatsen van (beeld)materiaal van professioneel handelen

In opdracht van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving heeft Stichting Impact onderzoek uitgevoerd naar de effecten op professionals van het filmen en online plaatsen van beeldmateriaal van professioneel handelen. Dit verkennende onderzoek is een eerste stap om kennis te genereren over de rol van sociale media in de taakuitoefening van professionals en dan specifiek het filmen en online plaatsen van beeldmateriaal van professioneel handelen.

Pagina's