Veteranen Bosnische Oorlog 1992-1995 : Reportage

Een interview met 3 veteranen uit de Bosnische oorlog van 1992-1995.

De Veiligheidsregio: derde digitale uitgave

In deze uitgave vindt u informatie over onder andere de heroriëntatie van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO), de installatie van Korpschef Nationale Politie Erik Akerboom, het congres Arbeidsveiligheid van Brandweer Nederland en het IFV, de stand van zaken van de Strategische Agenda en van Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) en de hoofdpunten uit de laatste vergadering van het Veiligheidsberaad van 18 maart 2016.

Work hard, play hard, rest hard: Interview met Arko van Brakel

Begin 2000 ging Arko van Brakel letterlijk en figuurlijk onderuit toen hij een workshop voor een groep ondernemers gaf. De succesvolle ondernemer en investeerder werd geveld door een burn-out, die hij naar eigen zeggen pas na twee jaar geheel uit zijn systeem had weten te wissen. Niet gek dus dat deze directeur van de Baak, het opleidings- en kennisinstituut op het gebied van leiderschap en ondernemerschap, een boegbeeld is van de campagne tegen agressie, geweld en pesten op de werkvloer.

Pesten als groepsproces: Effectieve aanpak van pesten door het KiVa antipestprogramma

Pesten is een complex en universeel groepsprobleem. Dagelijks worden circa honderdduizend kinderen in Nederland gepest. Pesten is een vorm van agressie, waarbij door één of meer personen een ander schade wordt toegebracht. Kenmerkend voor pesten is dat het bewust en stelselmatig gebeurt, dat de macht ongelijk verdeeld is en dat het slachtoffer zich meestal niet kan verdedigen. Het onderscheid met plagen is soms moeilijk te maken. Plagen vindt echter incidenteel plaats en beide partijen zijn aan elkaar gewaagd of zelfs vrienden van elkaar.

Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing. Thema 10 jaar dreigingsbeeld terrorisme Nederland

Brussel en Parijs annuleerden hun Oud en Nieuw-festiviteiten. In Moskou werd op oudejaarsdag het Rode Plein preventief ontruimd. De autoriteiten in München zagen zich genoodzaakt treinstations te
ontruimen en in Londen werden 3.000 extra agenten ingezet. Uit voorzorg of vanwege een terroristische dreiging.

Terugblik op psychosociale hulp na MH17: rampkenmerken en context altijd bepalend voor nazorg

De ramp met MH17 confronteerde duizenden Nederlanders, verspreid over het hele land, met het verlies van familieleden, vrienden, collega’s, klasgenoten, buren of verenigingsleden. De maatschappelijke betrokkenheid was groot. In deze bijdrage blikken we kort terug op het totale psychosociale nazorgprogramma dat sinds de ramp is ingezet in samenwerking met vele betrokkenen, waaronder de ministeries van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Pendelen tussen smal, breed of grijs

Wat herdenken of vieren we eigenlijk op 4 en 5 mei? Net na de oorlog was de kadering helder: aan de 'actieve' gevallenen danken we onze vrijheid, die werden herdacht. Door de jaren heen is het herdenken en vieren in de meidagen meer ontwikkeld naar het uitdragen van de brede waarschuwing tegen onverdraagzaamheid en onderdrukking. de Tweede Wereldoorlog moet daarbij volgens het Nationaal Comité 4 en 5 mei centraal blijven staan.

In de schaduw van de oorlog : Activiteiten en behoeften van de tweede en derde generatie WOII-getroffenen

Hoewel de Tweede Wereldoorlog zeventig jaar geleden is afgelopen, heeft de oorlog nog steeds invloed op mensen. Niet alleen op hen die de jaren 1940-1945 zelf hebben meegemaakt, maar ook op hun nakomelingen. Waar kunnen deze mensen terecht als ze geen behandeling nodig hebben, maar wel iets willen doen met het oorlogsverleden van hun familie? In dit kortlopend onderzoek inventariseerde Sinke welke activiteiten er worden aangeboden voor de tweede en derde generatie. Het is voor het eerst dat dit wordt onderzocht voor alle groepen naoorlogse generaties.

Agressie in de zorg: helft werknemers heeft te maken met agressie op het werk

Agressie op het werk heeft negatieve gevolgen op het welbevinden van de werknemer. Werknemers die blootgesteld worden aan agressie zijn minder gezond, verzuimen meer, presteren minder goed en zijn minder duurzaam inzetbaar (Bossche, 2012). In 2011 kreeg een op de drie werknemers te maken met agressie, in de zorgsector betrof dit bijna de helft van het personeel. Werknemers die veel contact hebben met patiënten, bezoekers, klanten of leerlingen, ondervinden naar verhouding veel agressie op hun werk.

Het houdt niet op… niet vanzelf: systeemgericht werken bij geweldsproblemen

De aanpak van huiselijk geweld heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een individueel gerichte manier van werken naar een meer systeemgerichte aanpak. Daar waar voorheen alleen werd gefocust op de vrouw in de opvang, is er steeds meer aandacht voor haar netwerk en de (ex-)partner in het bijzonder (Bouwkamp & Bouwkamp, 2013). Een rigide onderscheid tussen slachtoffer en plegers maakt steeds meer plaats voor een systeemvisie. Kenmerkend voor deze visie is dat de relatiedynamiek centraal staat.

Pagina's