Liever niet op reis : Impact van een verzwegen oorlogsgeschiedenis

In haar debuutroman Liever niet op reis die in april verschijnt, beschrijft Bertien Minco (Groningen, 1963) de grote impact van de verzwegen oorlogsgeschiedenissen van haar familie. Minco groeide op in Groningen in een kleine, sombere naoorlogse Joodse gemeente, die bestond uit een handjevol oude, verdrietige mensen. Ze zwegen over hetgeen achter ze lag, over wat ze hadden meegemaakt en wie ze allemaal verloren waren.

‘Elkaar steun bieden’ : een simpel idee. Kinderen, gezinnen en trauma op de Westelijke Jordaanoever

Het Institute of Community and Public Health (ICPH) van de Universiteit van Birzeit op de Westelijke Jordaanoever werkt sinds 2013 samen met WarTrauma Foundation aan een project voor gezinnen met lichamelijk of geestelijk gehandicapte kinderen.

Gezinnen helpen gezinnen : Multi-family therapy als behandelmethode voor 0-5 jarigen na psychotrauma

Sinds tien jaar wordt multi-family therapy (MFT) geboden binnen Stichting Centrum ’45 ter verlichting van ouderschaps-problemen en bevordering van ontwikkeling van kinderen. Er zijn groepen en varianten voor diverse doelgroepen: slachtoffers van mensenhandel, ex-militairen, en gezinnen van vluchtelingen of asielzoekers met baby’s en peuters (0-5 jaar). Julia Bala en Adriana Jasperse werken sinds het eerste uur in het team van de dagklinische behandeling in Diemen voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar. Het programma van dit aanbod is volledig volgens de MFT-richtlijnen.

Werken aan hechting : De waarde van ‘Modified Interaction Guidance’

Onderzoek wijst uit dat onveilig gehechte kinderen vaker kampen met emotionele en gedragsproblemen. Dat heeft nogal wat implicaties voor het perspectief van deze kinderen en hun omgeving. Maar wat kunnen we hiermee in de therapeutische praktijk? Nelleke van der Boon verkent de bijdrage die Modified Interaction Guidance (MIG) zou kunnen bieden in relatie tot een problematische gehechtheid. Ze spreekt zelf consequent over gedesorganiseerde gehechtheid. Ervaringen in het buitenland zijn positief.

Een kijkje in het hart van de asielprocedure

Wie heeft recht op een asielstatus en wie niet? Dat oordeel heeft voor de betrokkene grote gevolgen én is het dagelijks werk van de beslismedewerkers van de IND. Een kijkje in het hart van de asielprocedure: het nader gehoor, een beslissend gesprek tussen de asielzoeker en de IND-medewerker.

'De psychische problemen zijn vaak groter dan je denkt': Aram Hassan

Vijftien jaar geleden vluchtte Aram Hasan naar Nederland. Hij studeerde geneeskunde in Oekraïne. De Syrische politie pakte hem tijdens een familiebezoek op omdat hij betrokken was bij een Koerdische mensenrechtenorganisatie.

Veteranen Bosnische Oorlog 1992-1995 : Reportage

Een interview met 3 veteranen uit de Bosnische oorlog van 1992-1995.

De Veiligheidsregio: derde digitale uitgave

In deze uitgave vindt u informatie over onder andere de heroriëntatie van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO), de installatie van Korpschef Nationale Politie Erik Akerboom, het congres Arbeidsveiligheid van Brandweer Nederland en het IFV, de stand van zaken van de Strategische Agenda en van Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) en de hoofdpunten uit de laatste vergadering van het Veiligheidsberaad van 18 maart 2016.

Work hard, play hard, rest hard: Interview met Arko van Brakel

Begin 2000 ging Arko van Brakel letterlijk en figuurlijk onderuit toen hij een workshop voor een groep ondernemers gaf. De succesvolle ondernemer en investeerder werd geveld door een burn-out, die hij naar eigen zeggen pas na twee jaar geheel uit zijn systeem had weten te wissen. Niet gek dus dat deze directeur van de Baak, het opleidings- en kennisinstituut op het gebied van leiderschap en ondernemerschap, een boegbeeld is van de campagne tegen agressie, geweld en pesten op de werkvloer.

Pesten als groepsproces: Effectieve aanpak van pesten door het KiVa antipestprogramma

Pesten is een complex en universeel groepsprobleem. Dagelijks worden circa honderdduizend kinderen in Nederland gepest. Pesten is een vorm van agressie, waarbij door één of meer personen een ander schade wordt toegebracht. Kenmerkend voor pesten is dat het bewust en stelselmatig gebeurt, dat de macht ongelijk verdeeld is en dat het slachtoffer zich meestal niet kan verdedigen. Het onderscheid met plagen is soms moeilijk te maken. Plagen vindt echter incidenteel plaats en beide partijen zijn aan elkaar gewaagd of zelfs vrienden van elkaar.

Pagina's