EMDR : therapie met ogen of oren. Weg met PTSS, angstklachten en chronische pijn

Iedereen maakt in zijn leven wel eens dingen mee die niet leuk zijn. Dat verwerkt u met een gesprek of helemaal alleen. Sommige dingen zijn echter zo ingrijpend dat u er uw hele leven last van kunt hebben. EMDR zou wel eens de oplossing kunnen zijn om hier in relatief korte tijd en op eenvoudige manier van verlost te worden.

"Niets is wat het lijkt" : Eritrese organisaties en integratie

De Eritrese gemeenschap in Nederland is de afgelopen jaren snel en sterk gegroeid en kent een lange geschiedenis en grote diversiteit. 

Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe de Eritrese gemeenschap in Nederland is georganiseerd en in hoeverre er binnen de Eritrese gemeenschap druk wordt ervaren van buitenaf, in het bijzonder vanuit Eritrea zelf. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in: 

Van de Vriendenkring van Gewezen Politiek Gevangenen in Silezië tot de Stichting Auschwitz : bouwen aan de Belgische gedachtenis

Tegen het einde van de bezetting rees in België en andere Europese landen de kwestie van de gedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog. Er ontstonden concurrerende herinneringen die niet met elkaar te verzoenen vielen. In België werd de herinnering aan de bezetting, en de overdracht van die herinnering, vanaf het begin gemonopoliseerd door de voormalige politiek gevangenen.

Dossier : De vervolging van homoseksuelen door de nazi's

Dossier: De vervolging van homoseksuelen door de nazi’s

Themanummer : Verzet

Inhoud:

Jaar van Verzet

Verzet als voorbeeld

Verzet is politiek met andere middelen

De soldaat van Oranje. Icoon van het verzet

De vele lagen van het Franse verzet

Themanummer : Rituelen en verwerking

Inhoud:

Rituelen en verwerking

De kracht van herdenkingsrituelen

De meerwaarde van rituelen bij Moral Injury

Rituelen, rechtszaken en een degelijke Nederlandse fiets

Beladen archief

Bewogen Terugkeer : Methodiek voor psychosociale begeleiding van (ex)asielzoekers en ongedocumenteerden

Als de asielaanvraag definitief is afgewezen, moeten asielzoekers in principe Nederland binnen vier weken verlaten. Het is van belang dat mensen een weloverwogen keuze kunnen maken voor terugkeer en zich daarvoor ook zelf verantwoordelijk voelen. Begeleiders kunnen een belangrijk rol vervullen bij dit proces van besluitvorming. Het boek Bewogen Terugkeer is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema terugkeer. Meer specifiek is het bedoeld voor begeleiders van (afgewezen) asielzoekers en ongedocumenteerden.

Psychosociale impact van de aardbevingen in Groningen : een analyse van beschikbare onderzoeken

De aandacht voor de psychosociale impact van de gaswinningsschade is recent sterk toegenomen. Er worden middelen vrijgemaakt voor extra ondersteuning en er wordt gezocht naar een goede aanpak daarvoor. Echter, om te komen tot een passende aanpak is eerst goede beeld- en oordeelsvorming noodzakelijk. Vanuit inzicht in de verwachte en feitelijke behoeften, gezondheidsproblemen, risicofactoren en beschermende factoren (hierna gezondheidsbeïnvloedende factoren) van individuen en gemeenschappen, kunnen bestuurders en organisaties gericht besluiten nemen over wat nodig is.

Pagina's