Empowerment module voor asielzoekers & slachtoffers van mensenhandel : Informatie voor verwijzers

De empowerment module 7ROSES (Recovery Oriented Survivor Empowerment Strategies) wordt aangeboden aan deelnemers waarbij een posttraumatische stressstoornis is vastgesteld en die moeite hebben met zichzelf staande te houden binnen de huidige leefomgeving. De deelnemer volgt deze module als een onderdeel van zijn/haar behandeling binnen de ARQ zorggroep (Equator/Centrum 45).

Wetenschap@OLVG Verpleegkunde

Wetenschap@OLVG (voorheen Onze Lieve Wetenschap) is het onafhankelijke wetenschapsblad van OLVG. Met deze uitgave wil OLVG wetenschappelijk onderzoek stimuleren en praktisch ondersteunen. De uitgave verschijnt twee tot drie keer per jaar en wordt verspreid onder Santeon ziekenhuizen en STZ-ziekenhuizen in Nederland.

Moet ik nu bang zijn? : Kinderen helpen in tijden van angst en terreur

De hele wereld is geschokt door de aanslagen in onder meer Parijs, Brussel en Nice. Het is bijna onvermijdelijk dat ook kinderen in contact komen met beelden ervan. Maar hoe leg je zulke gruweldaden uit aan je kind? En hoe neem je hun angst weg als je eigenlijk zelf ook bezorgd bent?

Broos rood

Een schilderij met 'treurende klaprozen' loopt als een rode draad door het leven van Will, Chaja en Arjan. Hun levens blijken door gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog met elkaar verbonden. Na zeventig jaar blijkt de waarheid anders dan gedacht en dit zet de levens van deze drrie mensen op hun kop.

Oorlogsherinneringen van een opstandige schooljongen

In dit boek bundelt W.K. de Klerk de herinneringen uit zijn vroegste jeugd. Die jaren werden gedomineerd door een strenge vader met onorthodoxe opvoedingsmethoden, maar ook door de oorlog. Al zijn notities vanaf 1938 tot en met augustus 1945 vormden het uitgangspunt voor hem om dit boekje te schrijven.

Jij Vuurbrenger : leven en liefde van de Amsterdamse sloper Jan Tuinsma

Levensverhaal van de Amsterdamse sloper Jan Tuinsma (1926-2011). Het begint in het vooroorlogse Amsterdam, in de armoede van een groot gezin, het vervolgt met de oorlogsjaren doorgebracht als boerenknecht in Duitsland, het gevecht in de naoorlogstijd overeind te blijven en eindigt met vakmanschap en aanzien in de Monumentenzorg.

 

 

Soesterberg : Uitgeverij Aspekt
Signatuur : s4.2 GER

 

 

 

Kille mist : het notariaat en de erfenis van de oorlog

Wat was de rol van de notaris bij de anti-Joodse maatregelen op het gebied van onroerend goed? Hoe vond de ontrechting van de Joden plaats en wie waren daarbij betrokken? Wat was het lot van de Joodse notarissen? En hoe ging de beroepsgroep na de bevrijding met de oorlogserfenis om? Raymund Schütz beschrijft in dit boek hoe de deftige Broederschap van Notarissen betrokken raakte bij de uitvoering van de discriminerende maatregelen tegen de Joden. Sommige notarissen zaten in het verzet, maar anderen waren lid van de NSB of van het nationaal-socialistische Rechtsfront.

 

Met liefde vertrekken : vrouwen uit Nederlands-Indië naar Japan (1946) en Japans Indische kinderen

Meer dan honderd Indo-Europese vrouwen vertrokken in 1946 van Java met een Japanse echtgenoot (en kinderen) naar Japan. Hoe ging het verder met hen en met de vrouwen die achterbleven en later terugkeerden naar Nederland? In 1991 richtten hun half-Japanse kinderen de vereniging Japans Indische nakomelingen (JIN) op. Wat heeft JIN kunnen doen? Naast feiten uit Nederlandse en Japanse bronnen ook veel verhalen van moeders en kinderen op zoek naar hun Japanse vaders.

 

Zoetermeer : Free Musketeers
Signatuur:  s6.1 GIE

Treating Complex Trauma in Children and Their Families : An Integrative Approach

This book provides specific, in-depth individual, group, and family therapy interventions for complex psychological trauma, and focuses on the treatment of 6-12 year-old children and their family members.

De ramp met vlucht MH17. Er is geen draaiboek voor verdriet

Dit boek herdenkt de slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 en geeft een beeld van de weg die de nabestaanden sinds 17 juli 2014 zijn gegaan. Het beschrijft de ervaringen van de geïnterviewde nabestaanden en van de professionals die hen in de afgelopen twee jaar ondersteunden

Pagina's