Yezidi Girls

Yezidi Girls is een documentaire over drie Yezidi-meisjes die als seksslavinnen gevangen werden gehouden door IS. De moslim-extremisten roofden ruim drieduizend Yezidi-vrouwen nadat ze in 2014 de stad Sinjar, Koerdistan (Noord-Irak) innamen. Filmmaker Reber Dosky is een van de journalisten die het gelukt is om opnames te mogen maken in Lalish, het spirituele centrum van de Yezidi’s in Noord-Irak.

Inventarisatie diversiteit in de GGz : Verslag van een enquête onder GGz-professionals

Het Verwey-Jonker Instituut heeft, in samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Arq Psychotrauma Expert Groep, in het najaar van 2015 een vragenlijst uitgezet onder 51 GGz-professionals. Doel was inzicht te krijgen in de ervaringen met het werken met cliënten met een migrantenachtergrond.

Veilig militair optreden en politiewerk : goed funktioneren tijdens en na ingrijpende werksituaties

Militairen en politiemensen kunnen door hun werk lichamelijk of geestelijk gewond raken. In tegenstelling tot veel fysieke aandoeningen is een geestelijke verwonding niet zichtbaar en voor anderen ook lang niet altijd merkbaar. Een deel van de militairen en politiemensen werkt in zo’n situatie mede daarom gewoon door.

Themanummer : Jubileumuitgave 20 jaar Vereniging Joodse Oorlogskinderen 1996-2016

Jubileumuitgave van het blad 'Waffel' ten aanleiding van het 20 jarig bestaan van JOK (vereniging Joodse Oorlogskinderen) met veel over de geschiedenis van JOK, verhalen van oprichters en een tabel met wat JOK  georganiseerd heeft.

 

Themanummer : Poolse bevrijders

Inhoud thema:
- 'Voor uw en onze vrijheid!': de Poolse militaire bijdrage aan de bevrijding van Nederland
- 'Te jong om bang te zijn': de odyssee van motorordonnans Bogdan Iwanski
- Vergeten veteranen: Poolse bevrijders van de Tweede Wereldoorlog in Nederland
-Bevrijders in ballingschap: fraaie overzichtstentoonstelling over Poolse bijdrage aan Europese bevrijding

Het is nooit écht stil rond de Dodenherdenking

De discussie rond de Dodenherdenking is zo oud als de herdenking zelf: wie of wat herdenken we? Ilse Raaijmakers schreef haar proefschrift over de nationale herdenkingscultuur: hoe herdenken wij de Tweede Wereldoorlog? "Vanaf de eerste Dodenherdenking is er heibel over de invulling ervan."

Preventie van Radicalisering : Praktijkvoorbeelden van aanpakken gericht op kwetsbare jongeren die vatbaar zijn voor radicalisering

Radicalisering is een precair onderwerp. Bij de ontwikkeling en toepassing van aanpakken tegen radicalisering is het van groot belang gebruik te maken van bestaande kennis en ervaring.

Zorg, ondersteuning en preventie voor nieuwkomende vluchtelingen : Wat is er nodig?

Momenteel is in Nederland sprake van een verhoogde instroom van vluchtelingen. Voor gemeenten en het Rijk is het van belang om zicht te krijgen op de consequenties van deze verhoogde instroom. Het merendeel van de huidige vluchtelingen zal een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen en komt na het verkrijgen van deze vergunning terecht in de gemeenten. Zij maken daar gebruik van de reguliere gezondheidszorg en ondersteuning, net zoals iedere inwoner van Nederland.

Geknipt voor de vijand : ‘Moffenmeiden' door de ogen van omstanders

Bevrijding 1945. Meisjes die met Duitse soldaten gingen, worden kaalgeknipt. Om hen heen staan mensen te joelen. Maar waar de één scheldt, schaamt de ander zich. Op deze website en in het Nederlands Volksbuurtmuseum vertellen de ooggetuigen van toen wat ze zagen en dachten.

Vroege behandeling van slachtoffers van seksueel geweld : Klinisch psycholoog Iva Bicanic, coördinator van de Centra Seksueel Geweld

In de werkkamer van Iva Bicanic zitten een voormalig psychomotorisch therapeut, een (gepromoveerd) psycholoog/onderzoeker, een bestuurslid van de EMDR-vereniging, het hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren, en de coördinator van het landelijk netwerk van Centra Seksueel Geweld bij elkaar. Op één en dezelfde stoel. Bicanic heeft in haar twintigjarige carrière veel bereikt. Ze studeerde bewegingswetenschappen en deed vervolgens de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.

Pagina's