Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ

Website Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ:

 

Standaarden: database waarmee u snel alle relevante en actuele informatie bij elkaar heeft en gericht kunt zoeken binnen het geheel van kwaliteitsstandaarden.

 

Projecten: Hier vindt u de projectinformatie bij alle kwaliteitsstandaarden die in ontwikkeling zijn. U kunt de projecten selecteren op type kwaliteitsstandaard en fase waarin ze zich bevinden.

 

Rampennazorg : voert de kinderroute langs het vertrouwde pad?

Deze onderzoeksrubriek richt zich op de geestelijke gezondheid van kinderen in een rampencontext. Recentelijk zijn in Current Psychiatry Reports meerdere artikelen verschenen die dit thema aansnijden. We bespreken er drie in de hoop een antwoord te vinden op de vraag in hoeverre de ondersteuning en zorg voor kinderen bij rampen anders van aard dient te zijn dan voor volwassenen.

Syrische nieuwkomers in de gemeente : Ervaringen van gezinnen met opvang, zorg en opvoeding

Dit rapport geeft de resultaten weer van een kwalitatieve verkenning naar de ervaringen van Syrische vluchtelingengezinnen die nieuw zijn in de gemeente. In de periode juli-september 2015 zijn twee focusgroepdiscussies met een familie bestaande uit vier gezinnen gevoerd, en diepte-interviews met zeven gezinnen. Hoe kijken zij aan tegen de verhuizing van asielzoekerscentra naar gemeenten? Vinden zij de weg binnen de Nederlandse gezondheidszorg? Hoe omschrijven zij de opvoeding van hun kinderen en welke uitdagingen brengt ouderschap in een nieuwe context met zich mee?

De tolk van Java

Voor een Helmondse schoenmakersdochter, een Indische voormalige oorlogstolk en hun zoon – de verteller – bestaat er geen heden. Er is alleen een belast verleden: de jeugd van de moeder tijdens de Tweede Wereldoorlog in Brabant; de jeugd van de vader, die na de oorlog van Oost-Java naar Nederland vlucht; en de jeugd van de verteller die, geterroriseerd door zijn paranoïde vader - die als 'tolk van Java', niet alleen vertaalde maar ook ondervragingen uitvoerde, gevangenen martelde en niet terugschrok voor moordpartijen - zijn tienerjaren op een internaat doorbrengt.

Coef : de weg van de waanzin

Het is begin 2013 als Rein veertig dozen van zijn moeder erft. Honderden dagboeken, foto’s, geluidsopnamen, tekeningen en schilderijen. Over Indië, jappenkamp, kunstacademie, artsenpraktijk, moederschap, LSD-therapie bij professor Bastiaans, psychoses op straat en opname in het gekkenhuis. In Coef vertelt de auteur over zijn jeugd met deze onmogelijke moeder en haar bizarre erfenis van duizenden dagboekpagina’s en dertig uur aan Bastiaans-tapes.

Dochter van het licht : het onvoorstelbare verhaal van een yezidi-meisje in het kalifaat

Shirin stond op het punt eindexamen te doen, toen IS-terroristen in augustus 2014 haar dorp bij het Sinjar-gebergte binnenvielen en haar weg roofden bij haar familie. Shirin is nu 19 jaar en woont in Duitsland. Journaliste Alexandra Cavelius tekende haar verhaal op van ontvoering tot seksslavin tot haar uiteindelijke vlucht en geeft tevens een inkijkje in de yezidi-cultuur.

Amsterdam : Uitgeverij Balans

Handboek weerbaarheid : van theorie naar toepassing

Dit Handboek is bedoeld als leidraad voor de weerbaarheidstrainer. Het biedt een theoretische onderbouwing van de methodiek van psychofysieke weerbaarheid en een praktijkgedeelte. Weerbaarheidsthema’s als pesten, huiselijk geweld, agressieregulatie en loverboys zijn beschreven. De diverse vormen van weerbaarheidstraining zijn praktisch geformuleerd. Behalve een naslagwerk is deze uitgave ook een studieboek; voorafgaand aan ieder hoofdstuk zijn de leerdoelen van dat betreffende hoofdstuk beschreven, het bevat verwerkingsopdrachten en een aantal praktijkvoorbeelden.

Empowerment module voor asielzoekers & slachtoffers van mensenhandel : Informatie voor verwijzers

De empowerment module 7ROSES (Recovery Oriented Survivor Empowerment Strategies) wordt aangeboden aan deelnemers waarbij een posttraumatische stressstoornis is vastgesteld en die moeite hebben met zichzelf staande te houden binnen de huidige leefomgeving. De deelnemer volgt deze module als een onderdeel van zijn/haar behandeling binnen de ARQ zorggroep (Equator/Centrum 45).

Wetenschap@OLVG Verpleegkunde

Wetenschap@OLVG (voorheen Onze Lieve Wetenschap) is het onafhankelijke wetenschapsblad van OLVG. Met deze uitgave wil OLVG wetenschappelijk onderzoek stimuleren en praktisch ondersteunen. De uitgave verschijnt twee tot drie keer per jaar en wordt verspreid onder Santeon ziekenhuizen en STZ-ziekenhuizen in Nederland.

Moet ik nu bang zijn? : Kinderen helpen in tijden van angst en terreur

De hele wereld is geschokt door de aanslagen in onder meer Parijs, Brussel en Nice. Het is bijna onvermijdelijk dat ook kinderen in contact komen met beelden ervan. Maar hoe leg je zulke gruweldaden uit aan je kind? En hoe neem je hun angst weg als je eigenlijk zelf ook bezorgd bent?

Pagina's