Zwijgen na seksueel geweld: naar een toegankelijke en geschikte traumabehandeling

Het Landelijk Psychotraumacentrum biedt opvang en behandeling van adolescenten (12-25 jaar) die eenmalig seksueel geweld hebben meegemaakt. Sinds 2005 heeft het centrum ruim 300 verkrachte of aangerande meisjes opgevangen. De meesten lijden aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Geen van deze meisjes was van Turkse of Marokkaanse afkomst. Dit is opmerkelijk, omdat uit onderzoek blijkt dat afkomst geen invloed heeft op de prvalentie van seksueel geweld. In een kwalitatieve studie zijn eventuele belemmeringen onderzocht die Turkse en Marokkaanse meisjes ervaren om hulp te zoeken. Ook is naar oplossingen gezocht. Uit een literatuuronderoek, een expertmeeting en een focusgroep bleken gevoelens van schande, verlies van familie-eer, (angst voor) verlies van maagdelijkheid, angst voor roddel en verstoting en onbekendheid met de therapie, de drempel voor het zoeken van hulp te kunnen verhogen. In dit artikel beschrijven en evalueren we maatregelen om de toegankelijkheid te vergroten. Tot op heden hebben vier meisjes zich aangemeld voor traumabehandeling. Geen van hen heeft de behandeling afgerond.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Juul Gouweloos, Astrid Kremer en Iva Bicanic | 2010
In: Cultuur migratie gezondheid = ISSN 1572-5073 | 7 | 4 | 192-201
http://scholar.google.nl/scholar_url
Trefwoorden: 
seksueel geweld, PTSD (nl), psychotrauma (nl), adolescenten, vrouwen, allochtonen, hulpverlening, hulpzoekgedrag, drop-outs, Onderzoek
Affiliatie auteur(s):