Zorg, ondersteuning en preventie voor nieuwkomende vluchtelingen : Wat is er nodig?

Momenteel is in Nederland sprake van een verhoogde instroom van vluchtelingen. Voor gemeenten en het Rijk is het van belang om zicht te krijgen op de consequenties van deze verhoogde instroom. Het merendeel van de huidige vluchtelingen zal een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen en komt na het verkrijgen van deze vergunning terecht in de gemeenten. Zij maken daar gebruik van de reguliere gezondheidszorg en ondersteuning, net zoals iedere inwoner van Nederland. Belangrijke vraag is hoe preventie, zorg en ondersteuning eraan kunnen bijdragen dat gezondheidsproblemen bij deze groep zo veel mogelijk worden voorkomen en welke ondersteuning van lokale partijen daarbij wenselijk is. Dit rapport gaat in op de vraag hoe preventie, ondersteuning en zorg zo ingericht kunnen worden dat gezondheidsproblemen bij vluchtelingen worden voorkomen en zorg en ondersteuning voor hen adequaat functioneren.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Monica van Berkum, Edith Smulders, Maria van den Muijsenbergh, Frea Haker, Evert Bloemen, Joke van Wieringen, Bart Looman, Diana Geraci, & Jan Jansen | 2016
71 p | Utrecht : Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen
http://www.pharos.nl/documents/doc/zorg%20ondersteuning%20en%20preventie%20voor%20nieuwkomende%20vluchtelingen%20wat%20is%20er%20nodig.pdf