Zingeving en suïcidaliteit volgens crisisdiensthulpverleners : een kwalitatief onderzoek

Achtergrond: De Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag beveelt aan om in het onderzoek van suïcidaliteit oog te hebben voor zingevingsaspecten. Het is onbekend hoe hulpverleners dit in de praktijk doen.

 

Doel: Inzicht krijgen in de wijze waarop en de mate waarin hulpverleners zingeving bespreken met patiënten bij wie suïcidaliteit wordt beoordeeld en hun ervaringen daarmee.

 

Methode: Kwalitatief onderzoek met diepte-interviews bij elf crisisdiensthulpverleners van Altrecht: de data werden zowel deductief als inductief thematisch geanalyseerd.

 

Resultaten: Vijf thema’s kwamen naar voren: hoe zingevingsaspecten in het gesprek over suïcidaliteit naar voren komen; het willen begrijpen van suïcidaliteit door onder andere te zoeken naar beschermende factoren; het effect op patiënten; de helpende en belemmerende factoren om zingeving te bespreken; een attitude van aanwezig-zijn van waaruit de crisisdiensthulpverleners zingeving bespreken.

 

Conclusie: Deelnemers ervaren het gesprek over zingeving met suïcidale patiënten als relevant. Het levert informatie over beschermende factoren, wat bijdraagt aan het begrijpen van de suïcidaliteit. Het concept zingeving behoeft grondiger operationalisering. Vervolgonderzoek naar de verschillende kanten van zingeving in relatie tot de diagnostiek van suïcidaliteit wordt aanbevolen.

Referentie: 
H. van Dijk-Rebel, M. Jongkind, A.W. Braam | 2023
In: Tijdschrift voor Psychiatrie ; ISSN: 0303 7339 | 65 | 8 | September | 473-478
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/artikelen/article/50-13223_Zingeving-en-suicidaliteit-volgens-crisisdiensthulpverleners-een-kwalitatief-onderzoek
Trefwoorden: 
behandeling, diagnostiek, Onderzoek, suicidale ideatie, zingeving