Zicht overheden op beschermen burgers en bedrijven

In dit onderzoek, uitgevoerd in 2013, is gekeken naar de rol, verantwoordelijkheid en bevoegdheden van de minister van Veiligheid en Justitie met betrekking tot de Strategie Nationale Veiligheid (snv) en het stelsel van brandweerzorg, politiezorg, geneeskundige hulpverlening in de regio, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De onderzoekers hebben zich hierbij gericht op het inzicht dat de minister heeft in de bijdragen van de snv en de veiligheidsregio’s aan het beschermen van burgers en bedrijven en wat hij met dat inzicht heeft gedaan. In het rapport staan een aantal aanbevelingen aan de minister van VenJ gericht op • de verbinding tussen de snv, crisispartners en de veiligheidsregio’s; • de samenwerking, kennisdeling en informatie-uitwisseling tussen veiligheidsregio’s; • de democratische controle en verantwoording.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
E.C. Jongsma, G.P. Knol, J. van Bodegraven, C.R. Broer, I.M. van Buggenum, M.P.H.A. Creemers, M. de Rijke | 2014
46 p | rekenkamer [HOST]
http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2014/11/Zicht_overheden_op_beschermen_burgers_en_bedrijven
Trefwoorden: 
Aanbevelingen, beeldvorming, beleid, Bescherming, bevolking, Burgers, crises, crisisbeheersing, crisisinterventies, crisismanagement, ministeries, Nederland, Onderzoek, overheid, overheidsbeleid, rampen, rijksoverheid, risicofactoren, Veilige Publieke Taak, veiligheid, veiligheidsdiensten, Veiligheidsregio's, verantwoordelijkheidsgevoel
Plaatsingscode: 
Impact