Zelfdoding in Nederland: een overzicht vanaf 1950

In dit overzichtsartikel wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het zelfdodingscijfer in de afgelopen decennia naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, regio en meest voorkomende pleegwijze. Ook wordt nagegaan hoe de Nederlandse cijfers zich verhouden tot die in andere Europese landen.

 

Het belangrijkste doel van dit artikel is antwoord te geven op een aantal veelgestelde vragen rondom zelfdoding. Komt zelfdoding nu meer voor dan vroeger? Hoe hoog ligt het aantal zelfdodingen onder jongeren en neemt dat toe? Hoe komt het dat zelfdoding onder mannen meer voorkomt dan onder vrouwen? Waarom verschillen de zelfdodingscijfers regionaal? En in welke mate is het zelfdodingscijfer in 2020 afwijkend van eerdere jaren?

Referentie: 
Tanja Traag, Jan Hoogenboezem | 2021
augustus | Den Haag : CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/zelfdoding-in-nederland-een-overzicht-vanaf-1950
Trefwoorden: 
bevolkingsonderzoek, COVID-19, epidemiologie, Europa, geschiedenis, leeftijdsgroep, Nederland, statistieken, Suïcide, zelfdoding, zelfmoord