WPA-leidraad over geestelijke gezondheid van en ggz voor migranten

Het doel van deze leidraad is een overzicht bieden van de beschikbare evidence over problemen met de geestelijke gezondheid bij migranten en advies geven
aan clinici en beleidsmakers over de wijze waarop passende en laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg aan migranten kan worden geboden. De drie fasen
van migratie en de relevante implicaties daarvan voor de geestelijke gezondheid worden beschreven, evenals de specifieke problemen van groepen als vrouwen, kinderen en adolescenten, ouderen, vluchtelingen en asielzoekers, en lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen. De begrippen verlies van cultuur, culturele identiteit en culturele overeenstemming worden besproken. De epidemiologie van psychische stoornissen bij migranten wordt beschreven.
De auteurs doen aanbevelingen voor beleidsmakers, zorgaanbieders en clinici gericht op het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg voor migranten, met aandacht voor de speciale behoeften van migranten wat betreft farmacotherapie en psychotherapie.
De auteurs doen aanbevelingen voor beleidsmakers, zorgaanbieders en clinici gericht op het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg voor migranten, met aandacht voor de speciale behoeften van migranten wat betreft farmacotherapie en psychotherapie.


Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Dinesh Bhugra [et al.] | 2011
In: Cultuur migratie gezondheid = ISSN 1572-5073 | 8 | 2 | 64-79
http://www.google.nl/url
Trefwoorden: 
migranten, psychische stoornissen, zelfdoding, psychotherapie, cultuur, identiteit, epidemiologie, beleid, Geestelijke gezondheidszorg, World Psychiatric Association (WPA)-leidraad