WO2 in 100 foto’s: een terugblik

Steeds vaker vormt publieksparticipatie een uitgangspunt voor projecten, tentoonstellingen en museuminrichtingen, zowel in Nederland als elders. Hierbij draait het erom het publiek uit te dagen om kritisch mee te denken. Maar in de praktijk blijkt het flink ingewikkeld het grote publiek ertoe te bewegen een actieve bijdrage te leveren. Bij het project De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s (www.in100fotos.nl) lukte het wel. Belangstellende burgers bepaalden mede welke 100 foto’s de oorlog in Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen het beste weergeven.

 

 

Referentie: 
Erik Somers en Laurien Vastenhout | 2020
In: WO2 Onderzoek uitgelicht; ISSN: 2213-6177 | 9 | 3 | juli | Amsterdam : Nationaal Comité 4 en 5 mei
https://www.tweedewereldoorlog.nl/onderzoekuitgelicht/erfgoed-en-herinnering/wo2-in-100-fotos-een-terugblik/
Trefwoorden: 
bombardementen, dagelijks leven, deportatie, foto's, geschiedenis, oorlog, Tweede Wereldoorlog