Wie nog kan spreken, spreekt : 75 jaar bevrijding: Hoe de bevrijding uiteenvalt

Met de viering van 75 jaar bevrijding is er veel aandacht voor persoonlijke verhalen en lokale geschiedenissen.

De gebeurtenis als eenduidig nationaal gedragen beeld bestaat niet meer.

Referentie: 
Joeri Boom en Rosa Uijtewaal | 2020
De Groene Amsterdammer, 15 april 2020
https://www.groene.nl/artikel/wie-nog-kan-spreken-spreekt
Trefwoorden: 
beleving, bevrijding, Duitsers, essays, families, geallieerden, geschiedenis, herdenkingen, joden, Nederland, Nederlanders, onderduiken, oorlogsvoering, persoonlijke ervaringen, Tweede Wereldoorlog (1939-1945)