Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld? : Eerste resultaten van een grootschalig onderzoek: hoe vaak komen kindermishandeling en partnergeweld voor? En hoe ernstig is het geweld?

Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld? Die vraag wordt steeds vaker gesteld. Bekend is dat minstens één op de dertig kinderen zich thuis niet veilig voelt. Maar krijgen die kinderen hulp? En zo ja, is die hulp effectief? Uit een eerder onderzoek in de vier grote steden (G4) bleek een paar jaar geleden dat er nogal wat mis gaat.1 De G4 besloot daarop tot een vervolgonderzoek door het Verwey-Jonker Instituut. 

 

Op initiatief van Augeo Foundation is dat onderzoek in 2016 uitgebreid met negen regio’s van Veilig Thuis. Daaraan doen meer dan honderd gemeenten mee. Het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut loopt tot 2021. Zo ontstaat een landelijk beeld van de gezinnen waar partnergeweld en/of kindermishandeling plaatsvindt en wordt onderzocht of het geweld afneemt dankzij de hulp die de ouders en de kinderen krijgen. 

 

Concreet leidt dat tot vragen zoals: Welk geweld speelt er in de gezinnen en hoe ernstig is dat geweld? En hoe vaak komt het voor? Om wat voor gezinnen gaat het, als je kijkt naar inkomen, werk en opleiding? Maar ook: hoe beoordelen ouders en kinderen hun kwaliteit van leven? Welke hulp werkt wel en niet? Hoe verloopt de samenwerking tussen de instanties die hulp verlenen? 

 

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de betrokken gemeenten, de G4 (vier grootste gemeenten), Augeo Foundation, het Verwey-Jonker Instituut en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
2018
12 pagina's | [Driebergen-Rijsenburg] : Augeo Foundation ; [Utrecht] : Verwey-Jonker instituut
https://www.verwey-jonker.nl/doc/2018/216037_Werkt_aanpak_kindermishandeling.pdf
Trefwoorden: 
epidemiologie, huiselijk geweld, kindermishandeling, Onderzoek, partnergeweld