Werken aan mentale gezondheid van jongeren : Adviezen voor gemeenten tijdens de coronacrisis

Samenvatting

 

Onderzoeken bevestigen dat jongeren en jongvolwassen door de coronamaatregelen, meer dan andere leeftijdsgroepen, mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst ervaren. Daarom zijn er extra middelen vrijgemaakt voor gemeenten om jongeren en jongvolwassenen in coronatijd meer perspectief te bieden. Gemeenten staan nu voor de opgave om op korte termijn de laagdrempelige, preventieve ondersteuning voor jongeren en jongvolwassenen te versterken. Dit document biedt daarvoor op basis van actuele kennis concrete aanknopingspunten. Samengevat zijn dit de belangrijkste adviezen:

 

Verstrek de pedagogische basis

• Investeer in zinnige vormen van vrijetijdsbesteding voor jongeren in coronatijd.

• Investeer in het organiseren en versterken van mentale steun door leeftijdsgenoten, ouders, vrijwilligers, jongerenwerkers en leerkrachten. Sluit aan bij- en versterk bestaande netwerken en (inwoners)initiatieven.

• Zet in op het versterken van steun in de verschillende leefomgevingen van jongeren; thuis, op school, online en in de vrije tijd.

 

Werk aan preventie

• Zorg ervoor dat professionals in basisvoorzieningen en in de eerste lijn extra aandacht hebben voor het signaleren van mentale problemen bij jongeren.

• Zorg ervoor dat professionals in basisvoorzieningen en in de eerste lijn samenwerken wanneer jongeren mentale problemen ervaren.

• Sluit aan bij, versterk en verbreed initiatieven, aanpakken en interventies die zich bewezen hebben. Investeer op korte termijn niet in het optuigen van nieuwe aanpak en interventies.

• Stimuleer experimenteren met het online aanbieden van interventies en aanpakken die al gesubsidieerd worden.

• Breng laagdrempelige gratis online hulp gericht op mentale gezondheid onder de aandacht van jongeren.

• Heb in het bijzonder oog voor het bereiken van jongeren uit gezinnen met een lage SES, met beperkte (Nederlands)talige en digitale vaardigheden, en met multiproblematiek.

 

Volg een stappenplan

1. Breng initiatieven, aanpakken en interventies in kaart die al worden ingezet gericht op de mentale gezondheid van jongeren.

2. Stem intern af welke regierol je als gemeente wilt pakken (netwerkend en/of participerend).

3. Faciliteer en ga in gesprek met jongeren, ouders, medeopvoeders en maatschappelijke partners.

4. Bepaal samen welke bestaande initiatieven, aanpakken en interventies verstrekt en mogelijk verbreed kunnen worden.

Kijk voor meer handvatten en inspiratie, gericht op het organiseren van (winter)activiteiten, ook naar het stappenplan op de website van het NJi1 

 

 

Referentie: 
Johan Kruip | 2020
18 pagina's | Utrecht : Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Werken-aan-mentale-gezondheid-van-jongeren.pdf
Trefwoorden: 
COVID-19, epidemiologie, Geestelijke gezondheid, gemeenten, jongeren, kinderen, maatschappelijk werkers, ouders, pedagogiek, preventie, risicofactoren, sociale steun