Welzijn en gezondheid van gezinsherenigers : Een verkenning

Over deze verkenning

 

In deze verkenning hebben we onderzocht hoe het gesteld is met de gezondheid en het welzijn van gezinsherenigers, ook wel nareizigers genoemd. Er is al veel bekend over de gezondheid van vluchtelingen in het algemeen en over wat er nodig is voor de begeleiding, preventie en zorg, onder andere in de twee kennissyntheses van Pharos. Op deze bestaande kennis bouwt dit rapport voort. We verkennen welke factoren een rol spelen bij gezinshereniging. Wat zijn de positieve aspecten van de hereniging, hoe helpt het mensen hun leven weer op te pakken? En wat maakt hen eventueel kwetsbaarder? Deze inzichten zijn behulpzaam om problemen te voorkomen, tijdig te signaleren en aan te pakken.

 

Methoden

 

In de periode juni t/m november 2017 hebben we zowel kwalitatieve als kwantitatieve data verzameld, afkomstig uit onder andere bronnenonderzoek, een enquête, bijeenkomsten, en interviews met herenigde gezinnen en zorg- en dienstverleners. Omdat de zorg- en dienstverlening op gemeentelijk niveau georganiseerd is en hierdoor sterk kan verschillen, hebben we het onderzoek uitgevoerd in drie casusgemeenten: Den Haag, Nijmegen en Almelo. Per gemeente zijn circa vijf herenigde gezinnen geïnterviewd, dus in totaal vijftien gezinnen. Daarnaast hebben 25 zorg- en dienstverleners in deze gemeenten en zeven professionals van AZC Veenhuizen (destijds het aanmeldcentrum voor gezinsherenigers) meegewerkt aan deze verkenning. Ondanks mogelijke beperkingen, hebben we door het diverse en brede palet aan bronnen alle vertrouwen dat we een goed beeld hebben gekregen van de gezinsherenigers en de factoren die een rol spelen bij hun welzijn en gezondheid.

 

Resultaten

 

Per hoofdstuk doen we na een beschrijving van de belangrijkste resultaten een aantal aanbevelingen om het welzijn en de gezondheid van gezinsherenigers te verbeteren. Sommige hiervan zijn vooral gericht op gemeenten, andere op zorg- en dienstverleners (zowel in de centrale opvang als in de gemeenten). Ze komen voort uit bestaande kennis, de uitkomsten van de interviews en de bijeenkomsten.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Jeanine Brummel-Ahlaloum, Thirza Andriessen, Elize Smal en Ramin Kawous | 2018
72 pagina's | Utrecht : Pharos
http://www.pharos.nl/documents/doc/welzijn_en_gezondheid_van_gezinsherenigers-een%20verkenning-pharos.pdf
Trefwoorden: 
gezinnen, vluchtelingen