Weerbaarheid tegen radicalisering en extremisme: Welke factoren bepalen of iemand weerbaar is tegen extremistische invloeden

De afgelopen decennia is veel onderzoek uitgevoerd naar individuele gevoeligheid voor radicalisering en extremisme. Minder is bekend over de factoren die mensen juist weerbaar maken tegen extremistische boodschappen. In opdracht van het WODC en het NCTV deden wij onderzoek naar (de conceptualisering van) het begrip weerbaarheid tegen extremisme en de mogelijkheid om deze weerbaarheid te meten1. We hebben een aantal verkennende studies uitgevoerd naar methoden waarmee weerbaarheid tegen extremistische boodschappen onder Nederlanders relatief eenvoudig en betrouwbaar periodiek kan worden vastgesteld. In het onlangs verschenen eindrapport2 beschrijven we de resultaten van deze studies en doen we aanbevelingen voor vervolgonderzoek. In dit artikel beschrijven we de belangrijkste uitkomsten van dat rapport.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Liesbeth Mann, Bertjan Doosje, Elly Konijn, Lars Nickolson, Urs Moore, & Nel Ruigrok | 2015
In: Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, ISSN 1875-7561 | 13 | 4 | 24-25
https://www.nctv.nl/onderwerpen-a-z/mnvc.aspx
Thema: Radicalisering