Weerbaarheid onderzocht (2010-2015) : over menselijke processen in het politiewerk

Weerbaarheid staat voor succesvol kunnen functioneren onder uitdagende omstandigheden en zoomt in op de menselijke aspecten van het vakmanschap bij de politie. Hoe houden politiemensen (fysiek) belastende werkzaamheden vol en wat is nodig voor herstel? Hoe blijven politiemensen in gezamenlijkheid bijdragen aan een rechtvaardige en veilige samenleving, wanneer spanning en stress oplopen in complexe en ingrijpende contexten? Deze vragen betreffen menselijke en intermenselijke processen van het politievak. Vijf jaar onderzoek naar deze processen heeft voor het politiewerk relevante wetenschappelijke inzichten opgeleverd die in samenhang met de internationale literatuur worden toegelicht. De onderzoeken zijn voortgekomen uit de agenda van het Programma Versterking Professionele Weerbaarheid.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Annika Smit, Nanette Slagmolen, & Marion Brepoels | 2015
150 p. | Den Haag : Boom criminologie
https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/Documents/Weerbaarheid%20onderzocht_webready.pdf