Wat is het GGZ-beleid in Nederland?

Vanwege de hervorming van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) per 1 januari 2015, valt een groot deel van Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

Er gelden een aantal uitzonderingen. Allereerst de langdurige GGZ, waarbij er aaneengesloten verblijf van drie jaar is, valt per 2015 onder de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Ook de jeugd­GGZ, deze valt per 2015 voor het grootste deel onder de Jeugdwet. 

Tot slot zijn er ook in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een aantal nieuwe taken opgenomen die betrekking hebben op de GGZ. Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Koen Kuijper | 2018
2 pagina's | [Barendrecht] : Zorgwijzer
https://www.zorgwijzer.nl/pdf/5936.pdf?date=07-11-2018
https://www.zorgwijzer.nl/faq/ggz
Trefwoorden: 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), AWBZ, forensische psychiatrie, Geestelijke gezondheidszorg, huisartsen, jongeren, Nederland, volwassenen, wetgeving