Waarom zijn er in Nederland zoveel Joden (75%) afgevoerd? : Feiten bij de Anne Frank-controverse

In Nederland werd maar liefst driekwart van alle Joden afgevoerd naar concentratiekampen, veel meer dan elders in Noordwest-Europa. Welk systeem zat daarachter?

Jaap Tanja, die 34 jaar voor de Anne Frank Stichting werkte, legt het uit.

 

Historici geven tegenwoordig niet één, maar meerdere verklaringen voor dat hoge percentage. Ze zijn het over het algemeen eens dat er niet een enkele, gemakkelijke verklaring is.
Zo functioneerde het Duitse bezettingsregime in Nederland uiterst effectief, ook omdat – uitzonderingen daargelaten – de Nederlandse bevolking in die jaren gezagsgetrouw en volgzaam was. Daarnaast weigerden veel Joden lange tijd in te zien dat ze groot gevaar liepen. Bovendien was het in het kleine en dichtbevolkte Nederland moeilijk om onder te duiken of te vluchten naar het buitenland.
Door de zee en de grenzen met nazi-Duitsland en het eveneens bezette België konden ze geen kant op. Die combinatie van factoren – die je niet los van elkaar kunt zien – zorgde voor het hoge aantal slachtoffers in Nederland.

Trefwoorden: 
antisemitisme, bevolking, Europa, geschiedenis, Holocaust, joden, jodenjagers, Nederland, politie, Tweede Wereldoorlog (1939-1945), Verraad, verzet