VSDT : vreemd maar veelbelovend*

Resultaten van een gerandomiseerd-gecontroleerde studie naar visual schema displacement therapy (VSDT) versus een ingekort EMDR-protocol versus een niet-actieve controleconditie bij proefpersonen met nare herinneringen

Visual schema displacement therapy (vsdt) is een nieuwe behandeling voor angst- en traumagerelateerde stoornissen. vsdt liet effecten zien in het verminderen van emotionaliteit van aversieve herinneringen in gezonde proefpersonen in twee gerandomiseerde gecontroleerde studies. De werkzaamheid van vsdt bleek in die studies superieur aan die van een niet-actieve controleconditie en emdr-conditie. Om de effectiviteit en de actieve componenten van vsdt beter te begrijpen, werd een ontmantelingsstudie opgezet waarin participanten met intrusieve herinneringen vsdt, emdr, een controleconditie, of een van drie aangepaste vsdt-protocollen kregen aangeboden. In elk van de aangepaste vsdt-protocollen werd een mogelijk actieve component uitgeschakeld. Participanten (N = 144) werd gevraagd om een ingrijpende herinnering op te halen en ze werden gerandomiseerd toegedeeld aan een van deze zes interventies, elk met een duur van acht minuten. Emotionaliteit en levendigheid van de herinnering werden voor en na de interventie gemeten, en na één en vier weken follow-up. Replicatie van Bayesiaanse analyses ondersteunen de hypothesen waarin vsdt superieur is aan de controleconditie én aan emdr in het verminderen van emotionaliteit, zowel direct na de interventie als tijdens de éénweekse follow-up. Daarentegen bleek vsdt gelijke effecten te laten zien als de emdr-conditie tijdens de vierweekse nameting, en waren beide interventies werkzamer dan de controleconditie. Met betrekking tot levendigheid bleek vsdt gelijkwaardig aan emdr, en waren beide superieur in het verminderen van levendigheid van de nare herinnering ten opzichte van de controleconditie. Verdere analyse tussen de drie aangepaste vsdt-protocollen liet geen verschillen tussen de condities zien. De werkingsmechanismen van vsdt blijven hiermee onduidelijk. Omdat vsdt niet onderdoet in werkzaamheid aan emdr in het verminderen van emotionaliteit van intrusieve herinneringen is replicatie van de studie in een klinische groep gewenst. Dit gebeurt momenteel bij het Altrecht Academisch Angstcentrum.

 

Referentie: 
Suzy Matthijssen | 2022
In: Tijdschrift voor Psychotherapie ; ISSN: 0165-1188 | 2022 | 2 | 11773
https://www.tijdschriftvoorpsychotherapie.nl/archief/jaargang-2022-uitgave-2/11773/
Trefwoorden: 
angststoornissen, effectiviteit, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) (nl), EMDR (nl), emoties, herinneringen, literatuuronderzoek, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), protocollen, psychiatrische stoornissen, psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, Therapieën, Visual schema displacement therapy (vsdt) (nl)