Vrijwilligers : onmisbare schakels in de organisatie van herdenkingen

Op 4 mei vindt in bijna iedere Nederlandse gemeente een herdenking plaats.  Maar ook op andere dagen worden de oorlogsslachtoffers herdacht. Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de organisatie van al deze herdenkingen. Een aantal van hen komt hier aan het woord. 

  • Cissy Bronts van het 4 mei-comité Loppersum, gemeente Eemsdelta
  • Will de Bruijn-Jansen was tot voor kort actief bij Stichting Vier Vrijheid Schaijk. Wel is ze nog vrijwilliger bij de Stichting Herdenking Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg (SHBSS)
  • Han de Goede, docent economie aan het ROC, is vrijwilliger bij de Nationale Herdenking op de Dam op 4 mei en het 5 mei-concert bij theater Carré op de Amstel
  • Menno Steen (57) is gastheer tijden de Nationale Herdenking, bij het 5 mei-concert en bij de Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam. Ook zijn zoon Nino Steen (23) is vrijwilliger
  • Karla Spreekmeester (66) is gastvrouw bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam
  • Riny van der Kolk is secretaris van het Verenigd Comité Wijhe
  • Siwart Mackintosh, vrijwilliger bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam
  • Vincent Vogelaar, oud-coördinator Sponsor & Signing voor het Bevrijdingsfestival Overijssel
  • Sanne van Hartskamp is coördinator backstage hoofdpodium bij het Bevrijdingsfestival Overijssel
Referentie: 
Linda Huijsmans en Dorine van der Wind | 2023
In: NC Magazine | 13 | 23 | voorjaar | 46-54
https://issuu.com/nationaalcomite4en5mei/docs/nc_magazine_voorjaar_2023
Trefwoorden: 
Bevrijdingsdag, dodenherdenking, herdenkingen, interviews, Tweede Wereldoorlog (1939-1945), vrijwilligers