Vragenlijsten voor AMA's en de GGZ

In het kader van het onderzoek, 'AMA's en de GGZ' zijn verschillende vragenlijsten vertaald en gestandaardiseerd voor gebruik bij alleenstaande minderjarige asielzoekers, AMA's, die in Nederland verblijven en andere vluchtelingenpopulaties. De gebruikte vragenlijsten brengen het volgende in kaart: algemene psychische klachten, aantal meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen, posttraumatische stress reacties, adaptatie en toekomstperspectief en behoefte aan en ervaring met de geestelijke gezondheidszorg Nederland. Op dit moment is een aantal vragenlijsten beschikbaar (zie tabel).

De vragenlijsten zijn geschikt voor het snel inventariseren van klachten bij vluchtelingenjongeren en kunnen gebruikt worden door psychologen, psychiaters, schoolpsychologen, orthopedagogen, schoolartsen etc. die ervaring hebben met psychodiagnostiek bij jeugdigen. Tevens kunnen academici met ervaring met gestandaardiseerde diagnostische technieken deze vragenlijsten hanteren. De vragenlijsten kunnen ook gebruikt worden in een onderzoek setting en voor het monitoren van klachten gedurende een tijdsperiode. De vragen kunnen belastende herinneringen oproepen. Mogelijkheid tot nazorg zou al geregeld moeten zijn voordat de afname van de verschillende vragenlijsten begint. Ten slotte moet de integriteit van de jongeren altijd gewaarborgd blijven.