Vragenlijst helpt bij opsporen angstproblemen

De vragenlijst BIQ-SF is geschikt om allochtone en autochtone jonge kinderen op te sporen die een verhoogd risico hebben op angstproblemen. Dat blijkt uit het onderzoek van Leonie Vreeke, die op 11 oktober promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vreeke onderzocht de Behavioral Inhibition Questionnaire-Short Form (BIQ-SF). Die vragenlijst meet gedragsinhibitie: de mate waarin kinderen in onbekende, uitdagende situaties symptomen van angst en stress vertonen.

Referentie: 
NJI, Nederlands Jeugd Instituut | 2015
NJI, Nederlands Jeugd Instituut, 16 oktober 2015
http://www.nji.nl/nl/2013/Vragenlijst-helpt-bij-opsporen-angstproblemen
Trefwoorden: 
Aanbevelingen, angst, angststoornissen, gedrag, kinderen, meetinstrumenten, stress, vragenlijsten