Vooruitgang in de behandeling meten - Een vergelijking van vragenlijsten voor zelfrapportage

Ggz-instellingen gebruiken diverse vragenlijsten om verandering in de klachten van een patiƫnt in de loop der tijd te meten. Om de behandelresultaten van instellingen te vergelijken, bijvoorbeeld voor de landelijke benchmark, moeten we zeker weten dat de vragenlijsten in gelijke mate veranderingen oppikken ofwel even ' responsief' zijn. De SCL-90, DASS-42, BSI, OQ, KKL en CORE werden onderzocht met vijf gegevensbestanden, waarbij telkens twee vragenlijsten zijn vergeleken op ruwe scores, genormaliseerde T-scores en een categorisering van patiƫnten op basis van betrouwbare en klinisch significante verandering. De responsiviteit van de instrumenten stemt redelijk overeen. Waar ruwe scores onvergelijkbaar zijn, brengen genormaliseerde T-scores in twee datasets gelijkwaardige responsiviteit tot stand. Bij drie datasets blijven echter verschillen in responsiviteit bestaan. Meer uniformiteit in vragenlijsten is wenselijk om behandelresultaten goed te kunnen vergelijken.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Edwin de Beurs[et al.] | 2012
In: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid = ISSN 0024 8576 | 67 | 5 | juli | 259-265

Trefwoorden: 
Geestelijke gezondheidszorg, behandeling, effectiviteit, vragenlijsten, meetinstrumenten, behandelresultaat, Vergelijkend onderzoek