Voorspellende waarde van lichte verstandelijke beperking en PTSS voor behandelresultaten van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen

ACHTERGROND Weinig is bekend over de invloed van lichte verstandelijke beperking (lvb) of posttraumatische stressstoornis (ptss) op behandelresultaten van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (epa). 

DOEL Onderzoeken of resultaten op screeningslijsten voor lvb en ptss geassocieerd zijn met verminderd mentaal en sociaal functioneren van patiënten met epa. 

METHODE De Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking (scil) werd gebruikt om lvb op te sporen, de Trauma Screening Questionnaire (tsq) om ptss te detecteren. Het verband tussen deze screeners met somscores op de Health of the Nation Outcome Scales (honos) werd onderzocht bij 628 patiënten bij ggz Oost Brabant. 

RESULTATEN Van 628 patiënten werd een of meer honos-metingen verkregen. Bij 352 (56%) patiënten werd een scil en bij 334 (53%) een tsq verkregen. De grootste verbetering op de honos was er bij patiënten die niet voldeden aan criteria voor lvb en ptss. De verbetering was minder bij patiënten met een ptss en bij patiënten met een iq tussen 70-85 geschat met de scil. De verbetering bleek niet significant bij patiënten met een iq onder 70 geschat met de scil. 

CONCLUSIE Standaardscreening op lvb en ptss is van belang om deze problematiek eerder te herkennen en passender behandelinterventies te kunnen aanbieden.

 Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
H.J.H. Smits, B.L. Seelen-de lang, H.L.I. Nijman, E.J.M. Penterman, J.G. Nieuwenhuis, E.O. Noorthoorn | 2020
In: Tijdschrift voor Psychiatrie ; ISSN: 0303 7339 | 62 | 10 | oktober | 868-877
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/62-2020-10-artikel-smits.pdf
Trefwoorden: 
diagnostiek, Ernstige Psychische Aandoeningen, Geestelijke gezondheidszorg, meetinstrumenten, mensen met een verstandelijke beperking, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), psychotrauma (nl), PTSD (nl), screening, verstandelijk gehandicapten