Vooroordelen en ‘onkwetsbaarheid’ bemoeilijken integratie Syrische mannen

Hoe creëren jonge mannelijke Syrische vluchtelingen hun gevoel van ‘thuis’ in Nederland? Dat was de vraag waar Rik Huizinga eigenlijk al jaren mee bezig was. Al sinds hij studeerde in Groningen doet hij onderzoek naar de komst van Syrische jonge mannen in Noord-Nederland. Dat ze hier zijn gekomen als vluchteling snapte hij wel, vanwege de problemen in hun thuisland. Maar hoe wordt Nederland eigenlijk hun thuis en waar lopen ze vervolgens tegenaan? Dat beschrijft Huizinga in zijn onderzoek waarop hij onlangs is gepromoveerd. ‘Vooroordelen en het moeilijk kunnen tonen van kwetsbaarheid zijn niet te onderschatten factoren voor de problemen die Syrische mannen in Nederland hebben’, zegt de onderzoeker.

 

Referentie: 
Perdiep Ramesar | 2022
Utrecht : Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS)
https://www.kis.nl/artikel/vooroordelen-en-onkwetsbaarheid-bemoeilijken-integratie-syrische-mannen
12 juli 2022
Trefwoorden: 
beleid, discriminatie, integratie, jongeren, kwetsbaarheid, mannen, migranten, Nederland, religies, Syriërs, Uitsluiting, vluchtelingen, welzijn