Voorbereiding op de nafase: hoe staat de psychosociale dimensie ervoor?

De herstelzorg in de nafase van een ramp is een erkend belangrijk thema binnen rampenbestrijding en crisisbeheersing. Toch blijkt herstelzorg het in de praktijk van “de koude fase” af te leggen tegen andere prioriteiten: veiligheidsregio’s kiezen bijvoorbeeld eerder voor investeren in acute zorg dan in herstelzorg. Deze inmiddels meerdere malen bevestigde constatering vraagt om een realistische visie op de voorbereiding op de nafase. In deze bijdrage worden actuele stappen op weg naar zo’n visie op de voorbereiding op de psychosociale dimensie van de nafase belicht.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Michel Dückers, Joris Knops, Sjaak de Gouw, & Ira Helsloot | 2015
In: Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, ISSN 1875-7561 | 13 | 4 | 30-32
http://www.nctv.nl/onderwerpen-a-z/mnvc.aspx