Voor altijd waakzaam : Het jaar van corona: Nooit meer een pandemie?

We herdenken oorlogen en genocides, maar hebben geen collectief geheugen ontwikkeld voor gebeurtenissen als een pandemie.

Dat heeft gevolgen voor de aanpak vandaag en in de toekomst.

Zijn we in staat om van het verleden te leren?

Referentie: 
Benjamin Duerr | 2021
7 | NV Weekblad De Groene Amsterdammer
https://www.groene.nl/artikel/voor-altijd-waakzaam
De Groene Amsterdammer, 17 februari 2021
Trefwoorden: 
Collectief geheugen, COVID-19, crises, cultuur, essays, geheugen, Genocide, geschiedenis, herdenkingen, herinneren, herinneringen, identiteit, Onderzoek, oorlog, overheid, samenleving, transgenerationele overdracht