Vluchtelingengroepen in Nederland : over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten

Dit rapport geeft een beeld van de sociaaleconomische en sociaalculturele positie van de vier grootste vluchtelingengroepen in Nederland. Het betreft mensen die oorspronkelijk afkomstig zijn uit Afghanistan, Irak, Iran en Somaliƫ.
Het rapport is grotendeels gebaseerd op grootschalig survey-onderzoek dat informatie biedt over onder andere het opleidingsniveau en de positie op de arbeids- en woningmarkt. De studie gaat ook in op sociaalculturele aspecten van integratie, zoals het aangaan van contacten met autochtone Nederlanders, de beheersing van de Nederlandse taal en de opvattingen die vluchtelingen hebben over het wonen en leven in Nederland.


Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Edith Dourleijn en Jaco Dagevos (red.) , [fig.: Mantext , vert. samenvatting: Julian Ross] | 2011
240 p | Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2011/Vluchtelingengroepen_in_Nederland

Studie uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie
Met lit. opg. - Met samenvatting in het Engels
Trefwoorden: 
vluchtelingen, asielzoekers, Afghanen, Irakezen, integratie, werkloosheid, gezondheidszorg, Onderzoek, Nederland
Plaatsingscode: 
s8.6 VLU