Vluchtelingengezinnen succesvol met AMV herenigd : Wat kunt u als gemeente doen?

In dit document staan we stil bij de vraag wat gemeenten kunnen doen om gezinnen te ondersteunen die via een procedure van gezinshereniging bij elkaar zijn gekomen in Nederland. We richten ons hierbij op die gezinnen, waar een van de kinderen als eerste naar Nederland gevlucht is, Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) genoemd. Als het kind een verblijfsvergunning heeft gekregen, kan hij  zijn ouders naar Nederland (proberen te) halen via een procedure van gezinshereniging. Wij hebben signalen ontvangen dat het integratieproces van deze herenigde gezinnen vaak problematisch verloopt.

 

Daarom voerden we een beknopte verkenning uit naar belangrijke succesfactoren en knelpunten in de begeleiding van AMV en hun ouders voor, tijdens en na de gezinshereniging. Onze centrale vraag daarbij is hoe gemeenten deze gezinnen vroegtijdig (in de eerste fase van vestiging in Nederland) kunnen
ondersteunen, op een manier die aansluit bij de leefwereld van de AMV en hun ouders. In de Eritrese groep bevinden zich relatief gezien de meeste AMV, waardoor de kwestie van gezinshereniging in deze groep meer speelt. In deze verkenning hebben we ons daarom specifiek gericht op Eritrese gezinnen, maar uit de verkenning komt naar voren dat veel van onze bevindingen en tips ook van toepassing kunnen zijn op gezinshereniging van AMV uit andere herkomstlanden.

 

Om antwoord te geven op onze onderzoeksvraag, deden we literatuuronderzoek en we organiseerden tien (groeps)interviews, waarvan 8 met professionals (werkzaam bij (gezondheids) zorgorganisaties, voogdijinstellingen, de gemeente en maatschappelijke organisaties) en twee met AMV. Organisaties die wij spraken verzorgen de voogdij, huisvesting, maatschappelijke en psychosociale begeleiding van AMV en hun ouders, broers en of zussen. Ook organiseerden we een expertmeeting met gemeenten, maatschappelijke organisaties en welzijnsorganisaties.

 

Referentie: 
Marjan de Gruijter ; Ruth Yohannes ; Inge Razenberg ; M.m.v. Martine Maan | 2021
Utrecht : Kennisplatform Integratie & Samenleving,
https://www.kis.nl/sites/default/files/421634_vluchtelingengezinnen_succesvol_met_amv_herenigd.pdf
ISBN : 978-94-6409-141-0
Trefwoorden: 
beleid, gemeenten, gezinnen, kinderen, migranten, minderjarigen, Onderzoek, ouders, relaties, vluchtelingen, wonen