Vluchteling in bang Nederland : Zijn bange burgers en politici nog gevoelig (te maken) voor humanitaire vraagstukken?

In 2007 publiceerde het ministerie van Justitie (toen nog zonder ‘Veiligheid’) het boek ‘Justitie over morgen. Scenario’s en strategieën voor 2015’. (Ministerie van Justitie, 2007) Het boek vermeldt vier mogelijke scenario’s voor 2015, mede gebaseerd op twee kernonzekerheden. Die kernonzekerheden hadden betrekking op twee centrale vragen. Ten eerste de vraag naar sociale veiligheid, de vraag of de offers die mensen zich willen getroosten om te voorkomen dat anderen hen leed of schade toebrengen zal toe- of afnemen. En ten tweede de vraag of het draagvlak voor de EU zal toe- of afnemen en of oplossingen voor maatschappelijke problemen in toenemende mate in internationale of in nationale weten regelgeving worden gezocht. Kortom: kijken burgers primair naar ‘Brussel’ of naar ‘Den Haag’?

Referentie: 
Jaap A. van Vliet | 2015
In: Cogiscope : tijdschrift over gevolgen van oorlog en geweld, ISSN 1871-1065 | 12 | 4 | december | 12-16
https://oorlog.arq.org/sites/default/files/domain-50/documents/cogiscope_2015_-_4-50-14986569242133785247.pdf
Trefwoorden: 
angst, Europa, humanitaire hulp, internationale politiek, Nederland, vluchtelingen, wetgeving