Versterken van mentale weerbaarheid en mentaal welbevinden in de arbeidssetting

Mentale gezondheidsproblemen behoren tot de belangrijkste oorzaken van verzuim van werk [1-2]. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het individu, maar ook voor het bedrijfsleven, de economie en daarmee voor de gehele maatschappij. Zowel de politiek als werkgevers onderkennen het belang van mentaal gezonde werknemers. Recent Nederlands onderzoek wijst uit dat 8 van de 10 werkgevers de mentale gezondheid van werknemers als een belangrijke indicator van het succes van het bedrijf beschouwt [7]. In dit zelfde onderzoek geeft 40% van de ondervraagden aan maatregelen te hebben genomen ter bevordering van de mentale gezondheid, met name gericht op persoonlijke groei, bevlogenheid en vitaliteit [7]. Voorbeelden van programma’s zijn yoga, fitness en stressreductieprogramma’s, maar ook meer ‘reguliere’ activiteiten zoals voortgangsgesprekken en persoonlijke ontwikkelingsplannen worden door werkgevers genoemd. Inzicht in de mate waarin de programma’s die worden ingezet daadwerkelijk effectief zijn in het verhogen van de mentale gezondheid ontbreekt echter grotendeels.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Karin Monshouwer, Marloes Kleinjan, & Linda Bolie | 2016
[8 pagina's] | Utrecht : Trimbos-instituut
https://assets.trimbos.nl/docs/3e901f72-0c80-4df4-bfa5-b15ad5218f9a.pdf