Vergeten bevrijders (3) : De brandweerlieden die hebben bijgedragen aan de bevrijding van ons land in 1944 en 1945

Inleiding

Voor de Tweede Wereldoorlog had het Britse leger geen eigen brandweerkorps in de letterlijke betekenis van het woord. Dat betekende echter niet, dat er niet over brand werd nagedacht en er was dan ook een brandweerschool in Aldershot, waar militair personeel van alle 'wapens' werd opgeleid voor wat betreft de elementaire vaardigheden in het voorkomen en het bestrijden van brand. Die mannen werden na hun opleiding geacht te kunnen optreden bij branden in en rond de kazernes. Of de gevolgen van de Blitzkrieg tegen Engeland ertoe hebben bijgedragen dat men ging inzien dat vuur en brand toch wel een extreem gevaarlijk vijandelijk wapen konden zijn, is niet helemaal met zekerheid te zeggen, maar wel zeker is dat inj uli 1941 binnen het Pioneer Corps (de genie) van het Britse leger, een separate Fire Fighter Wing werd opgericht. Gelijktijdig sloot de school in Aldershot haar deuren en werd de Army Fire Fighting School in Catterick geopend. Een half jaar later (januari 1942) bestond de Army Fire Service al uit 1500 manschappen van allerlei rangen; er was dus duidelijk haast achter gezet om snel tot een efficiënt brandweercontingent te komen.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Peter Snellen, met medewerking van Ruud van Houtum (†), Louis van Telgen en Luitenant Kolonel (BD) John Starling | 2018
In: Terugblik 40-45, ISSN 0924-8803 | 56 | 3 (580) | maart | 15-20
Deel 1 verschenen in: Terugblik 40-45, 56(2018) 1 ; Deel 2 verschenen in: Terugblik 40-45, 56(2018) 2 ; Eerder verschenen in Eén-Eén-Twee, orgaan van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandwezen
Trefwoorden: 
bevrijding, Brandweer, Tweede Wereldoorlog (1939-1945), Engeland