Verantwoordelijkheidsgevoelens van militairen: gevolgen van mandaten, restricties en morele dilemma's in het uitzendgebied

Ongeveer eenvijfde van de Nederlandse ex-militairen kampt met gevoelens van schuld en schaamte als gevolg van deelname aan een vredesmissie, zo blijkt uit een recent afgerond onderzoek onder ruim 1.100 veteranen. Deze veteranen waren onder meer uitgezonden naar Cambodja (UNTAC), Bosniƫ-Herzegovina (UNPROFOR), Kosovo (KFOR) en Irak (SFIR). De schuld- en schaamtebeleving blijkt indirect te maken te hebben met restricties in besluiten en handelen die de militairen hebben ervaren. Daarnaast hangen schuld en schaamte direct samen met sterke vrantwoorddelijkheidsgevoelens voor het succesvolle verloop van de missie, de ervaren machteloosheid tijdens de missie en het gevoel 'te kort te zijn geschoten'. In dit artikel worden de belangrijkste resultaten en conclusies uit het onderzoek besproken.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
N. Rietveld | 2010
In: Militaire Spectator = ISSN 0026-3869 | 179 | 6 | 308-321
http://www.militairespectator.nl/uitgaves-van-de-militaire-spectator
Trefwoorden: 
vredesmissies (VN), VN-vredesmacht, veteranen, schuldgevoelens, schaamte, Machteloosheid, Falen, verantwoordelijkheidsgevoel, PTSD (nl), moraal, Onderzoek