Veerkracht monitor: ontwikkeling van een meetinstrument voor psychosociale veerkracht

Doelstelling van het project Veerkracht Monitor is te komen tot een meetinstrument dat herhaaldelijk ingezet kan worden om te achterhalen in welke mate Nederlanders in staat zijn een ramp of schokkende gebeurtenis te boven te komen. Het meetinstrument wordt individueel afgenomen.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Leonie Hoijtink, Hans te Brake, & Michel Dückers | 2011
134 | Diemen : Impact
https://arq.org/sites/default/files/2023-07/Veerkracht%20Monitor.pdf
Trefwoorden: 
handleidingen, informatievoorziening, methoden en technieken, nabestaanden, Onderzoek, overheid, psychosociale gevolgen, rampen, schokkende gebeurtenissen, slachtoffers, sociale steun, veerkracht, vragenlijsten
Affiliatie auteur(s):