Veerkracht bestaat niet

In de afgelopen 20 jaar heeft de wereld te maken gehad met ernstige bedreigingen van de samenleving zoals de COVID-19-pandemie, klimaatverandering en oorlog. Zulke ingrijpende stressvolle en traumatische ervaringen kunnen individuen op talloze manieren negatief beïnvloeden en hebben vooral sterke gevolgen voor degenen die in dergelijke omstandigheden opgroeien. Ingrijpende jeugdervaringen, of jeugdtrauma, zijn de sterkste voorspellers van problemen op latere leeftijd, waaronder leerproblemen, (geestelijke) gezondheidsproblemen, gedragsproblemen, criminaliteit en zelfmoord. Deze problemen ontstaan ​​vaak voor het eerst in de adolescentie.

 

Om een gezonde en veilige samenleving te creëren, moet het versterken van de veerkracht van jongeren met jeugdtraumatische ervaringen daarom een prioriteit voor de volksgezondheid zijn. In deze inaugurele reden zal van Harmelen vertellen over de feiten en fabels van veerkracht na jeugdtrauma.

Trefwoorden: 
adolescenten, Chronisch trauma, hersenen, jeugd, Oraties, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), psychosociale gevolgen, psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, stress, veerkracht, veiligheid, volksgezondheid, zelfbeeld