Vaste grond gezocht : Kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied

De Kinderombudsman heeft van verschillende volwassenen die in de provincie Groningen werken gehoord dat kinderen en jongeren last kunnen hebben van de aardbevingen die zich daar regelmatig voordoen. Niet alleen door de aardbevingen zelf, maar ook door wat de aardbevingen veroorzaken: scheuren in gebouwen, mensen die moeten verhuizen of een school die verbouwd moet worden. Alleen heeft nog niemand echt gevraagd waar kinderen en jongeren nu last van hebben en hoe dit kan worden opgelost. Daarom heeft de Kinderombudsman besloten dit zelf te onderzoeken.

In dit onderzoek heeft de Kinderombudsman gekeken naar wat de gevolgen van de aardbevingen voor kinderen en jongeren zijn, hoe problemen moeten worden aangepakt en welke organisaties dit moeten doen.

De Kinderombudsman heeft dit onderzocht door kinderen en jongeren die in het aardbevingsgebied wonen en naar school gaan te interviewen. Er is met hen gesproken over wat er allemaal gebeurt in Groningen door de aardbevingen, wat ze daarvan merken, of ze hier last van hebben en wat er verbeterd moet worden. Ook is er een vragenlijst online gezet, waarin kinderen en jongeren vragen konden beantwoorden over hun leven.

De Kinderombudsman heeft niet alleen met kinderen en jongeren gepraat. Er is ook met volwassenen gesproken die met kinderen en jongeren werken, zoals hulpverleners en jongerenwerkers. Verder is er gesproken met medewerkers van organisaties die voor inwoners in het aardbevingsgebied opkomen en met medewerkers van organisaties die zich bezighouden met de schade door de aardbevingen of het verstevigen van huizen.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Alexandra de Jong, Rhea Verheul | 2017
73 pagina's | Den Haag : De Kinderombudsman
https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2017.KOM010Vastegrondgezocht.pdf