Van wie zijn die 102.220 namen?

Het ontwerp van Libeskind voor het Holocaust Namenmonument in Amsterdam heeft iets wrangs. Ruim 102.000 omgebrachte mensen worden teruggebracht tot een bouwsteentje in een megalomaan project, en ondanks de grootte van het bouwwerk is het hopeloos ontoereikend.

Hoever reikt het herinneren?

Referentie: 
Marja Vuijsje | 2020
De Groene Amsterdammer, 20 mei 2020
https://www.groene.nl/artikel/van-wie-zijn-die-102-220-namen
Trefwoorden: 
Amsterdam, essays, herdenkingen, herinneren, Holocaust, Israel, joden, monumenten, nabestaanden, namenlijsten, Nederland, Opinie, organisaties voor oorlogsgetroffenen, schaamte, schuldgevoelens, Sinti & Roma, Tweede Wereldoorlog