Van opvang naar zorg - 70 jaar Stichting Pelita.

In november 1947 werd Stichting Pelita opgericht om de zorg op zich te nemen voor de ruim 300.000 Indische Nederlanders en 35.000 Molukkers die zich na de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende onafhankelijkheidsstrijd gedwongen zagen Nederlands-Indië/Indonesië te verlaten en zich in Nederland te vestigen. 

 

De focus van Stichting Pelita lag vooral op de begeleiding van aanvragen voor de wetten voor oorlogsgetroffenen. Daarnaast was maatschappelijk werk een belangrijke taak van Pelita. De laatste jaren heeft Pelita de behoefte van de doelgroep zien verschuiven naar voorzieningen die sociaal en cultureel isolement voorkomen en passende zorg bieden. Pelita speelt ook een centrale en coördinerende rol spelen bij de invulling van context gebonden zorg als onderdeel van de Collectieve Erkenning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bestemd voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië en Indonesië. 

 

De doelgroep, die inmiddels ook de naoorlogse generaties bevat, heeft een omvang van zo’n 750.000 individuen.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Stichting Pelita | 2020
Jubileum film | Diemen : Stichting Pelita
https://www.youtube.com/watch?v=IWrOqqHhskc&feature=youtu.be
YouTubekanaal
Trefwoorden: 
clienten, cultuur, Eerste generatie, erkenning, geschiedenis, hulpprogramma’s, identiteit, Indische Nederlanders, Indonesie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL), maatschappelijk werk, Molukkers, Nederland, Nederlands-Indie, Netwerk, ouderenzorg, psychosociale gevolgen, sociale steun, Stichting Pelita, stichtingen, tweede generatie, Tweede Wereldoorlog, verzet, vrijwilligers, weduwen, wetgeving, wezen
Affiliatie auteur(s):