Valse hoop of bittere noodzaak : opvang van mensen zonder verblijfsrecht

Dit rapport is geschreven op verzoek van Amnesty International en Stichting LOS. Het beschrijft de resultaten van een verkennend onderzoek naar de effecten van (verschillende vormen van) opvang van migranten zonder rechtmatig verblijf in Nederland.

 

De politieke en maatschappelijke discussie rondom de opvang van migranten zonder verblijfsrecht liep begin 2015 hoog op. Tegenstanders van (elke vorm van) opvang stellen dat het mensen valse hoop geeft en weerhoudt terug te keren naar het land van herkomst. Voorstanders stellen juist dat geen of slechteopvang mensen niet in staat stelt na te denken over de toekomst, laat staan die voor te bereiden. Goed onderzoek naar de argumenten van beide groepen is nauwelijks gedaan. De ingenomen posities worden onderbouwd met incidenten of enkele voorbeelden.

Dit onderzoek kijkt naar de praktijk en doet op basis hiervan aanbevelingen voor de toekomst.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Sabine Koppes | 2017
44 pagina's | Amsterdam : Amnesty International ; Rotterdam : Stichting LOS
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/05/Def-AMN_17_13_Rapport-Opvang-mensen-zonder-verblijfsrecht_WEB-1.pdf?x18276