Uitkomsten Online panel Akwa GGZ : Zingeving en psychische hulpverlening

Achtergrond Online panel en onderzoek zingeving

 

Akwa GGZ heeft een Online panel met ruim 550 ggz-professionals. Doel van het panel is om de mening van ggz-professionals in te zetten voor het verbeteren van kwaliteit in de ggz.

 

Akwa GGZ is eind 2020 gestart met de ontwikkeling van een generieke module over zingeving en spiritualiteit in de psychische hulpverlening. De inhoud van deze module wordt ontwikkeld op basis van: wetenschappelijke kennis, kennis en ervaring van patiënten, en de kennis en ervaring van professionals. Met deze vragenlijst is de ervaring van professionals met zingeving in de psychische hulpverlening gepeild. De uitkomsten van deze vragenlijst zijn belangrijk voor het hoofdstuk Organisatie van zorg. Ook geven deze belangrijke aandachtspunten voor implementatie van de standaard als deze (eind 2021) gereed is.

 

De vragenlijst over zingeving is door 214 panelleden ingevuld. 

Referentie: 
Akwa GGZ | 2021
11 pagina's | 26 februari 2021 | Utrecht : Akwa GGZ
https://akwaggz.nl/wp-content/uploads/2021/03/AkwaGGZ_Rapport_Zingeving-1.pdf
Trefwoorden: 
Behandelaars, Geestelijke gezondheid, Onderzoek, zingeving