Twee jongeren met visuele hallucinaties

Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat 6-8% van de kinderen en jongeren hallucinaties heeft. Zij zijn niet psychotisch, maar hebben wel vaak andere psychische stoornissen. Er is vrijwel niets bekend over de behandeling van deze hallucinaties. Beschreven wordt de behandeling van twee jongeren met hallucinaties. De belangrijkste behandelprincipes waren: bespreken van de betekenis van de hallucinaties, het niet meer vermijden, maar oproepen van de hallucinaties en het aanleren van copinggedrag. In beide gevallen speelden er meer problemen. Deze werden ook behandeld. De niet-specifieke of placebo-aspecten van de therapie speelden in een van de twee behandelingen een belangrijke rol. Deze worden besproken.

Referentie: 
Else de Haan, Linda Verhaak, & Ingeborg Visser | 2003
In: Kind & Adolescent Praktijk, ISSN 1571-4136 | 2 | 1 | maart | 139-145
http://link.springer.com/article/10.1007/BF03059498