Traumasensitief werken : binnen de visie gefaseerde keten/netwerk-zorg

Trauma-sensitiviteit is nodig in elke fase

 

Het is van belang dat alle professionals binnen de gefaseerde keten/netwerk-zorg oog hebben voor de rol die trauma kan spelen en weten hoe ze daar in hun aanpak rekening mee houden/op kunnen inspelen. De opbrengsten van traumasensitief werken kunnen bijvoorbeeld zijn:

• dat de stress en spanningen afnemen;

• dat gezinsleden in staat zijn om over oplossingen en de lange termijn na te denken;

• dat destructieve manieren van onderdrukking van/omgaan met het trauma verminderen (zoals verslaving, vermijding, agressie etc.);

• dat schadelijk gedrag (in relaties) vermindert en

• dat inzicht en positief gedrag toeneemt. 

Referentie: 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ; Ministerie van Justitie en Veiligheid ; VNG | 2020
4 pagina's
https://vng.nl/sites/default/files/2020-10/20201001_traumasensitief_werken_def.pdf
Trefwoorden: 
huiselijk geweld, hulpverleners, jeugd, kinderen, psychotrauma (nl), veiligheid, zorg