Traumabehandeling bij patiënte met psychotische stoornis

samenvatting
Tot voor kort was het niet gebruikelijk om patiënten met een psychotische stoornis én een post-traumatische stressstoornis (ptss) te behandelen voor ptss. Veel clinici beschouwden herbeleven van het trauma gedurende de behandeling als een risico voor een psychotische decompensatie. Wij behandelden een 43-jarige patiënte met een schizoaffectieve stoornis en een comorbide ptss met traumagerichte cognitieve gedragstherapie. Patiënte ervoer na vijf sessies geen ptss-klachten meer.
trefwoordenpsychotische stoornis, posttraumatische stressstoornis, traumabehandeling

Referentie: 
E.M. Koopmans, M.H. Eendebak, H. Knegtering, S. Castelein | 2015
57 | 8 | 604-607
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/492/articles/10641