Trauma, geweld en religie

Deze bundel probeert inzicht te geven in hoe religie, trauma en geweld met elkaar verknoopt kunnen zijn.

Aan de hand van concrete levensverhalen wordt o.a. ingegaan op de relatie tussen traumatisering en identiteit, de pastorale en theologische implicaties als ingrijpende gebeurtenissen aan het noodlot of negatieve intenties van de ander worden toegeschreven. Dit laatste komt ook terug in een therapeutisch kader aangevuld met aanzetten voor een verbeeldende werkwijze in het omgaan met traumatisering.

Daarnaast exploreert de auteur de theorievorming rond religie en geweld vanuit de perspectieven van slachtoffer, dader en omstander en zoekt hij naar een integrerend model.

 

ISBN 9789075886511

Signatuur: 8 GAN

Uitgeverij KSGV

 

Referentie: 
Ruard Ganzevoort | 2014
Tilburg: KSGV
Trefwoorden: 
casuistiek, coping, creatieve therapie, daders, geweld, identiteit, Ingrijpende gebeurtenissen, katholieken, levensloop, levensverhalen, methoden en technieken, pastorale zorg, Posttraumatic growth, psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, religies, seksueel geweld, slachtoffers