Trauma : Door huiselijk geweld & kindermishandeling : Tool trauma-bewustzijn en trauma-aanpak

Informatie voor professionals die:

• In hun werk trauma kunnen tegenkomen

• Alert willen zijn op trauma

Voor onder andere: Medische professionals ; (Jeugd)hulpprofessionals ; Zorgprofessionals ; Sociaal domein-professionals ; Onderwijsprofessionals ; Veiligheidsprofessionals

 

De tool gaat over traumabewustzijn en trauma-aanpak en is bestemd voor professionals uit zowel het zorg- en veiligheidsdomein. Zij vinden hierin antwoorden op vragen zoals wat houdt trauma in, wat zijn de gevolgen van trauma en wat kun je bijdragen aan herstel en toekomstperspectief. Ook de vraag 'hoe herkent u een trauma' komt aan de orde. Als u beter kunt signaleren, dan kunt u ook eerder een trauma-aanpak op maat in gang zetten. Op die manier kan de professional binnen zijn of haar eigen mogelijkheden bijdragen aan herstel en het doorbreken van geweldspatronen.

Referentie: 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ; Ministerie van Justitie en Veiligheid ; VNG | 2021
12 pagina's | juni
https://vng.nl/sites/default/files/2021-06/20210621_ghnt_-_traumabewustzijntrauma-aanpak_def.pdf
Trefwoorden: 
huiselijk geweld, hulpverleners, jeugd, kindermishandeling, psychotrauma (nl), veiligheid, zorg