Top Referente Trauma Centra In profiel

Er zijn in Nederland vijf Top Referente Trauma Centra (TRTC) die gespecialiseerd zijn in de diagnostiek en behandeling van vroegkinderlijk trauma, complexe PTSS klachten, dissociatieve klachten en dissociatieve stoornissen. Deze TRTC, verenigd in TRTC Nederland, hebben het Trimbos-instituut gevraagd ondersteuning te bieden bij het opstellen van een profielbeschrijving.

De diagnostiek en behandeling van de groep mensen waarop de TRTC zich richten, vragen bijzondere expertise. De TRTC onderscheiden zich van reguliere (tweedelijns) traumacentra, door specifiek aandacht te hebben voor de gevolgen van traumatische ervaringen die zich op jonge leeftijd binnen hechtingsrelaties hebben voorgedaan en een specifiek en samenhangend geheel van behandelmodules te bieden binnen een specialistisch centrum.

Deze beschrijving beoogt de jarenlange ervaring en expertise van de TRTC te belichten en te verhelderen. Het boekje is bedoeld voor verwijzers, ketenpartners, externe stakeholders, maar ook voor cliƫnten en hun omgeving. Het maakt duidelijk op welke doelgroep de TRTC zich richten, vanuit welke visie gewerkt wordt en hoe behandeling vorm krijgt.

De beschrijving is ontwikkeld op basis van uitgebreide interviews met behandelaars, verpleegkundigen, managers en cliƫnten van de TRTC. Daarnaast zijn beleidsdocumenten en methodiekbeschrijvingen bestudeerd. Deel 1 beschrijft de gemeenschappelijke kenmerken van de TRTC. Deel 2 bevat vervolgens beschrijvingen van de afzonderlijke TRTC. Elk TRTC heeft immers zijn eigen karakter en specialiteiten.

De TRTC zijn hoogspecialistische centra die zich richten op een specifieke doelgroep. Met deze beschrijving wil TRTC Nederland een bijdrage leveren aan de verdere uitbouw en professionalisering van de behandeling van de gevolgen van vroegkinderlijk trauma.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
A. van Wamel, I. de Graaf, L. Hulsbosch (redactie) | 2017
61 pagina's | Utrecht : Trimbos-instituut
https://assets.trimbos.nl/docs/0cf31650-0093-480b-bb16-ec7f455bbbc7.pdf