Toolkit : Het beste besluit

Het Kinderrechtencomité zegt dat het belang van het kind voorop moet staan wanneer professionals een beslissing nemen over de rechten van een kind. Deze toolkit helpt iedere professional om bij zijn beslissingen het belang van kinderen voorop te stellen.

 

Referentie: 
Trefwoorden: 
Bescherming, Jeugdzorg, jongeren, kinderen, organisaties, recht