Ton van Gils en André Pierik : 'Dertig jaar dienstverlening voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen'

Eind 2017 nam de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) afscheid van André Pierik en Ton van Gils. Twee leden die hun sporen hebben verdiend én nagelaten in hun jarenlange werk voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. In Aanspraak blikken zij terug op wat er in 30 jaar is bereikt.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
2018
In: Aanspraak, ISSN 2214-160X | 2018 | [1] | maart | 14-17
https://www.svb.nl/Images/SVB_Aanspraak_maart%202018.pdf
Trefwoorden: 
dienstverlening, oorlogsgetroffenen, Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR), PUR, Sociale Verzekeringsbank (SVB), verzetsdeelnemers, Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers (WUBO)