Tijdig signaleren van psychosociale problemen bij vluchtelingenkinderen in de jeugdgezondheidszorg : Toolkit

De aanbevelingen in deze toolkit zijn gebaseerd op de resultaten van een literatuuronderzoek en een pilotonderzoek in de JGZ. Om te beginnen is er een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd naar de betrouwbaarheid en validiteit van vragenlijsten voor het meten van PTSS, depressie, angst en algemeen psychosociaal welbevinden bij vluchtelingen, asielzoekers en ontheemde kinderen tot en met 18 jaar.

 

Vervolgens zijn de meest geschikte vragenlijsten uit het literatuuronderzoek gekozen en toegepast tijdens een pilotonderzoek uitgevoerd bij GGD Flevoland, GGD Fryslân,  GGD GelderlandZuid, GGD Hollands-Midden, GGD regio Utrecht en GGD Zuid-Limburg. Jeugdverpleegkundigen of jeugdartsen zagen kinderen in de asielprocedure en vluchtelingenkinderen met een status in de leeftijd van 3 tot en met 18 jaar en/of hun ouder(s) voor een psychosociale screening. Zij hebben, samen met onderzoeker Ilse Verhagen, meer dan 100 vragenlijsten digitaal afgenomen in het Arabisch, Dari, Farsi, Tigrinya en Turks. Verder zijn er interviews afgenomen met JGZ-professionals, ouders en kinderen. De ervaringen vanuit het pilotonderzoek zijn verwerkt in deze toolkit. De resultaten van het pilotonderzoek worden elders gepubliceerd.

Referentie: 
Ilse Verhagen, Mariëtte Hoogsteder en Irma Hein | 2022
35 pagina's | Amsterdam : Amsterdam UMC ; ZonMw ; Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid
https://www.levvel.nl/sites/default/files/2022-12/toolkit-sign-psychsoc-vluchtelingenkind-jgz-aumc-nov22.pdf
Trefwoorden: 
Cultuursensitieve hulp, cultuurverschillen, diagnostiek, Geestelijke gezondheid, interventies, kinderen, Nederland, psycho-educatie, psychosociale problematiek, psychotrauma (nl), screening, taal, veerkracht, vluchtelingen, vragenlijsten