Themanummer: Vliegramp MH17

Inhoudsopgave: p.3 MH17: rolvastheid en flexibiliteit cruciaal in crisisaanpak; p.5 MH17 - inzet Defensie in beeld; p.6 Crisiscommunicatie rondom de vliegramp MH17; p.8 De politie en de ramp met de MH17: politiek en uitvoering in unieke verbinding; p.10 Inzet team bijzondere uitvaarten bij repatriëring slachtoffers vlucht MH17; p.12 Betrokkenheid van burgemeesters in nafase MH17; p.14 Internationale luchtvaart ondanks argwaan en wantrouwen; p.16 De Oekrainecrisis en de nationale veiligheid - een aantal scenario's; p.18 De puzzel past

Referentie: 
2014
In: Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing = ISSN 1875-7561 | 12 | 4 | 3-18 | Den Haag : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Crisisbeheersing
http://www.nctv.nl/actueel/nieuws/magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr.4.aspx
Trefwoorden: 
Burgemeesters, communicatie, crisisinterventies, crisismanagement, crisissituaties, gemeenten, Informatie- en Verwijscentrum (IVC), informatievoorziening, nabestaanden, Nafase, Nederland, Oekraïne, overheid, politie, politiek, rampen, repatriering, slachtofferhulp, slachtoffers, Veiligheidsregio's, Vliegramp MH17, vliegrampen
Plaatsingscode: 
s8.4 MAG @ i | Impact